Önemli Bilgiler

Firma dosyası içerisinde hareketler ya da kartlar için  diğer kullanıcıların görmesini sağlayan detaylı bir yetkilendirme işlemidir. Örnek olarak belli kullanıcıların cari kartların bazılarını görmesinin sağlanması gerektiğinde erişim yetkisi ile yetkilendirme gerekmektedir.

Yönetici.exe yada diğer adıyla Firma/Kullanıcı Yönetiminden Kullanıcılar/Yetkiler sayfasında, Firma üzerinde sağ tıkta gelen menüler arasında Erişim Yetkisi Tanımlama menüsünden Erişim Yetkileri tanımlanır.                 

Aynı bölümden yetkilendirme yapılacak kullanıcı üzerine tıklanarak ekranın sağıda bulunan bölümlerden herhangi bir bölüme tıklandığında tanımlanan erişim yetkileri checkbox alanları görülecek. Kullanıcı o bölümle alakalı işaretlenen yetkilere sahip olacaktır. Tüm yetkilere sahip olmak için hiç bir yetkinin işaretlki olmaması gerekiyor. İşaretli olan erişim yetkisi kullanıcının yetkili olduğu anlamı taşır. İşaretlenmeyen yetkiler kullanıcının yetkisi dışında kalır. Eğer bir bölümde hiç bir yetki işaretlenmemiş ise o bölümle alakalı tüm yetkilere sahip anlamı taşımaktadır. Eğer sadece bir yetki işaretlenmiş ise kullanıcı o bölümle alakalı sadece işaretlenen yetkiye sahip olur.Erişim Yetkileri Tanımlama

Kullanıcıların ilgili bölümlerdeki erişim yetkilerinin atanması. Aşağıdaki örnekte Ahmet kullanıcısı sadece cari kartlardan Satış Pazarlama Erişim Yetkisine sahip cari kartları görecektir. Her kullanıcı için her bölüm ayrı ayrı yetkilendirilecektir.

Cari Kart üzerindeki erişim yetkisi seçimi

 

Üretici firmaların;

-Normal üretim ve ters üretim,

-Üretimdeki hammadde, mamüllerin stok  ve maliyetlerinin takipleri,

-Üretim planlama,

-Hammadde ve malzeme ihtiyaç takibi,

-Minimum – Maksimum stok seviye kontrolleri,

-Satınalma sözleşmesine (Teklif Modülü) bağlı alımlarla hammadde maliyetlerini sabitleyerek rekabet imkanı,

-Reçeteye bağlı ya da reçetesiz üretim imkanı,

-Standart ya da standart olmayan üretim,

-İstenildiğinde üretim anında değişkenlik gösteren üretime müdahale edebilme esnekliği,

-Mamül üretiminde yarı mamüllerin otomatik oluşturulabilmesi,

-Satış faturası kaydında otomatik üretim yapılabilmesi,

-Üretilen mamüllerin seri no ve lot  numarası verebilme (Seri No Modülü)

-Detay ya da özet esnek raporlama ihtiyaçlarını karşılar.

 Üretim Reçetesi

Üretim fişi

Üretim raporları

Kullanılacağı sektörler:

Üretim yapan, gıda firmaları, elektrik elektronik, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kasaplar, demir çelik, döküm, fastfood, restoran, catering firmaları, tekstil, kumaş imalatı, boyahaneler v.b. gibi üretim yapan tüm firmalar.

Açıklama:

Kullanılacak yerde Üretim modülü olmalıdır.

Kapat
Kapat