Önemli Bilgiler

Özel Alan;

Bir kart ya da hareket fişine ya da hareket satırına özel bir bilgi girilmesi ihtiyacını karşılamaktadır. Bu özel alanların ilgili bölümün parametrelerinde tanımlamaları ve gerekli ayarlamaları yapılmaktadır. Özel alanlar, metin, sayısal ya da tarih alanı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca bu alanlara veri girişinin zorunlu olması da sağlanmaktadır. Özel alanlar aslında program içerisinde esnek bir yapı imkanı sunarak farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Örnek olarak cari kartlarda carinin YAŞI, MESLEĞİ gibi bilgi girilebileceği alanlara ihtiyaç duyan bir firma Cari Kart Özel Alanlarını kullanarak bu bilgileri karta girebilecek alanlar oluşturabilir. Girilen bu bilgiler seçim pencerelerinde yada raporlarda kullanılabilir.

Özel Grup;

Bir kart ya da hareket fişini ya da hareket satırını gruplaması ihtiyacını karşılamaktadır. Bu özel grupların ilgili bölümün parametrelerinde tanımlamaları ve gerekli ayarlamaları yapılmaktadır. Özel gruplara veri girişinin zorunlu olması da sağlanmaktadır. Özel gruplar aslında program içerisinde esnek bir yapı imkanı sunarak farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Örnek olarak cari kartlarda carinin EĞİTİM DURUMU gibi bilginin gruba girilerek listeden seçilmesi ile bu bilgileri girilebileceği alanlara ihtiyaç duyan bir firma Cari Kart Özel Grup kullanarak bu bilgileri karta seçebilecek alanlar oluşturabilir. Girilen bu bilgiler seçim pencerelerinde ya da raporlarda kullanılabilir.

Özel Alanlar, sürekli değişken bir bilginin girilmesinde kullanılır. Özel Grup ise, belli bir gruplama yapılarak bu grup içerisinden karta bilgi seçiminde kullanılır. Örnek olarak bir nakliye firması eğer kendi araçlarıyla taşıma yapıyor ve faturada hangi plakalı aracın taşıma yaptığının bilgisini istiyor ise; Fatura Fiş Özel Grubu başlığına PLAKA yazarak ve fiş üzerinde kendi araçlarının plakalarını girip seçim yaparak bu ihtiyacını karşılayacaktır. Fakat, nakliye firması kendi araçlarıyle değilde sürekli değişik araçlarla taşıma yapıyor ise ve plakalar belli değil sürekli değişiyor ise Fatura Fiş Özel Alanı kullanmalıdır.

Cari Kart Özel Alan ve Cari Kart Özel Grupları ile sunulan örnek çözüm

Bir Nakliye Firmasının Satış Faturasında Fatura Fiş Özel Alan ve Fatura Fiş Özel Grupları ile sunulan örnek çözüm.

Stok Kartı Özel alan ve Grupları Fatura satırlarında görülmektedir. Bu alanlar stok kartları üzerinde bilgi girişi yapılmaktadır fakat fatura satırlarında da görülebilmektedir.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareket özel Alan ve Grupları Hareket Parametrelerinden tanımlanmaktadır. Bu alanlara veri girişi siparişten yapılmış ise sipariş irsaliyeye ya da faturaya aktarıldığında satırdaki Özel Alan ya da Özel Grup alanlarına girilen bilgide aktarılmaktadır.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareket özel Alan ve Grupları Hareket Parametrelerinden tanımlanmaktadır.

Genel Özel Grup Tanımlamaları Hereket Parametrelerinden yapılmaktadır. Bu özel gruplar tüm fişlerde görülmekte ve kullanılmaktadır. Kaydedilen fişlerin tamamını gruplamak için kullanılır. Örnek olarak bir proje çalışmasını takip etmek isteyen kullanıcılar bu Genel Özel Grupları kullanarak takip edebilir. Yapılan tüm işlemleri aynı grupta toplayabilir ve bunlara ait raporlar alabilir.

Tahsilat Makbuzunda Genel Özel Grup

Faturada Genel Özel Grup

Raporlarda Genel Özel Grup


Bu şekilde Genel Özel Gruplar yapılan işlemleri 5 farklı grup başlığı altında toplayıp farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmaların;

-Üretim aşamaları,

-Normal üretim ve ters üretim,

-Üretimdeki hammadde, mamüllerin stok ve maliyetlerinin takipleri,

-Üretim planlama,

-Hammadde ve malzeme ihtiyaç takibi,

-Minimum – Maksimum stok seviye kontrolleri,

-Satınalma sözleşmesine (Teklif Modülü) bağlı alımlarla hammadde maliyetlerini sabitleyerek, rekabet imkanı,

-Reçeteye bağlı ya da reçetesiz üretim imkanı,

-Standart ya da standart olmayan üretim,

-İstenildiğinde üretim anında değişkenlik gösteren üretime müdahale edebilme esnekliği,

-Mamül üretiminde yarı mamüllerin otomatik oluşturulabilmesi,

-Satış faturası kaydında otomatik üretim yapılabilmesi,

-Üretilen mamüllerin seri no ve lot numarası verebilme (Seri No Modülü)

         -Fasoncularınızı cari ve stok yönünden takip edebilirsiniz.

         -Fason üretim gerçekleştirebilirsiniz.

         -Stoktaki hammadde ve malzemeler ile ne kadar üretim yapabileceğinizi anlık olarak görebilirsiniz

         -El terminali yazılımımız ile (Bayt Mobil) fasoncularınızdan hızlı bir şekilde fason işlem gören ürünlerin alımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

         -El terminali yazılımımız ile (Bayt Mobil) mal kabul, stok sayım, depo nakil ve sevkiyat işlemlerinin yapabilirsiniz.

         -Satış siparişlerinden alış siparişi ya da, otomatik alış siparişi oluşturabilirsiniz.

         -Her tipte barkod ile stok takibi, barkod, fiyat ve ürün etiketi hazırlayabilirsiniz.

         -Renk beden ve seri takibi yapabilirsiniz.

-Cari ve Stoklarınızı farklı özelliklerine göre gruplandırabilirsiniz.

-Aynı cari karta farklı döviz tiplerinden cari hesap takibi yapabilir, tüm döviz tiplerinden işlem yapabilirsiniz.

-Şubelerininiz hesaplarını ayrı ayrı ya da toplam olarak takip edebilirsiniz.

-Toptan ya da perakende satışlarınızda hızlı işlem yapma imkanı.

-Mağazalarda dokunmatik hızlı satış imkanı.

-Detay ya da özet esnek raporlama ihtiyaçlarını karşılar.

 Üretim Reçetesi

 Üretim fişi

Üretim raporları

Kullanılacağı sektörler:

Üretim yapan, gıda firmaları, elektrik elektronik, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kasaplar, demir çelik, döküm, fastfood, restoran, catering firmaları, tekstil, kumaş imalatı, boyahaneler v.b. gibi üretim yapan tüm firmalar.

Açıklama:

Kullanılacak yerde EntegrePro Standart, Üretim, Plasiyer, Bayt Mobil (Gerekli olan modüller), Renk Beden, Gruplu Stok, Hızlı Satış, Şubeli Çalışma, Erişim Yetkisi, Döviz, Teklif, Lot Takibi, Değişken Katsayılı Stok,  modülleri olmalıdır.

Kapat
Kapat