Önemli Bilgiler

Bayt Pratik den Bayt Entegre geçişi için ihtiyaç olan modülleri içeren  Bayt Entegre satın almak gerekmektedir.

Bayt Pratik datası Bayt Entegre Datasına dönüştürmek için dataya  aşağıdaki Sqlkod uygulanmalıdır. Bu kodla datanın packid si değiştirilecek. 10 Pratik, 50 Entegre dir.

Öncelikle Bayt Pratik ve datalarınızın harici bir diske yedeğini alın,

Web sayfamızda program indirde Entegre başlığı aldında SqlÇalış.exe indirilecek.  SqlÇalış.exe çalıştırılacak. Pratik datası seçilecek ve sql sayfasında,

Öncelikle packig kontrol etmek için;  select * from gdbinfo kodu SQL Çalıştır butonuna basılarak çalıştırılacak, veri sayfasından packid kontrol edilecek. 10 Pratik, 50 Entegre'dir. Packid değişikliği için; update gdbinfo set packid=50 kodu SQL Çalış butonuna basılarak çalıştırıldığında Pratik datası Entegre Datasına dönüşmüş olacaktır.

Bu data, Bayt Entegre programına Firma Kullanıcı Yönetiminden eklenerek ve Bayt Entegre lisans işleminden sonra herhangi bir devir yada aktarım işlemine ihtiyaç duymadan Bayt Entegre'den kullanılmaya devam edilebilir. 

 

Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları;

                -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor.

                -Firma dosyası sınırlaması yok.

                -Firma dosya sayısına bağlı ücretlendirme yok.

                -Kolay kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz.

                -Gelen e-faturalarınızı, BAY.t EntegrePro ya manuel girilmeden tek işlemle gelen e-fatura dosyalarından oluşturulur.

                -Kayıtlı ya da yeni eklenecek olan carilerinizin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilebilir.

 Bayt EntegrePro e-fatura modülü GİB Portal ile özel Entegratörlü çalışma arasındaki önemli farklar;

                -GİB Portal ile Bayt EntegrePro dan faturalara ait xml dosyalar oluşturulup portaldan import, export mantığı ile gönderim ya da alma işlemleri yapılmaktadır. Entegratörlü çalışmada ise bu işlemler direk olarak GİB Portal'a ihtiyaç olmadan programdan (Bayt EntegrePro'dan) yapılmaktadır. 

                -GİB Portal kullanılarak yapılan işlemlerde gönderilen e-faturalar yani xml dosyalar pc'de tutulur ve bu dosyalar istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu vardır. Bu dosyaların saklanması kullanıcı tarafından yapılır. Özel entegratörlü çalışmada bu faturaların depolanması özel entegratör tarafından yapılmaktadır.

                -GİB Portal ya da özel entegratörlü çalışma Bay-t EntegrePro'da ayrı modüldür. İhtiyaç olan çalışmaya ait modül satın alınmalıdır.

                -GİB Portal bir ay içerisinde gelen ve giden fatura toplamı 500 adede kadar desteklemektedir. Eğer bu sayıdan fazla ise özel entegratör yöntemi kullanmalıdır.

E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA

E-FATURA NEDİR?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik fatura), veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

ZORUNLULUK KAPSAMINDA OLANLAR

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanımına mecbur olan mükellefler:

  • 12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar.
  • Bu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.
  • 06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler.
  • Bu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

BAY.t ENTEGRE PRO e-FATURA KULLANIMI

E-FATURA KULLANIM AYARLAMALARI

Kullanıcılar e-fatura başvuru aşamasındaki tercih ettikleri yönteme göre programı ayarlamaları gerekmektedir. Bu ayarlar e-fatura parametrelerinde girilir.

Mali mühür için kullanılacak olan sertifika ve mali mühür ile birlikte gelen pin numarası e-fatura parametreleri genel ayarlamalar sayfasında girilir.

Kullanım Yöntemi GİB Portal Dosya Yöntemi seçilmelidir.

Numara başlangıç bilgisi portal üzerinden çalışmalarda FYS olmak zorundadır.

               
Otomatik e-fatura kullanıcı kontrolü için, GİB Portal sayfasında Araçlar bölümünden ilgili dosya xml olarak indirilecek. Bu dosya, C:\Bay-t\Entegre klasöründe olmalıdır. Cari Kartları Kontrol Et butonuna basıldığında programda kayıtlı olan cari kartlar kontrol edilir. Bu kontrol işleminden sonra e-fatura kullanıcısı olan cari kartlar faturalara çağrıldığında fatura üzerindeki e-fatura alanı otomatik işaretlenmektedir. Yeni cari kart tanımlamada bu kontrol otomatik yapılmaktadır.

Ülke, birim, döviz gibi tanımlarının iletişimde gelirler idari tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Sistemde tanımlı olan birimlerin uluslararası standart karşılığıyla eşleştirilebilmesi içine fatura parametrelerindeki eşleştirme sayfalarının kullanılması gerekmektedir.

                Fatura görselleri sayfasında eğer istenirse ücreti karşılığında özel e-fatura tasarımı yapılma ihtiyacı karşılanmaktadır.

                Firmaya özel hazırlanan xslt dosyası varsa seçimi xslt Dosyası Yükle butonu ile yapılmaktadır. Yoksa standart tasarım kullanılmaktadır.

                Fatura Satırında Çıkacak 1. Sutün, Fatura Satırında Çıkacak 2. Sutün  alanlarına istenen bir sütün ilave edilebilme ihtiyacını karşılıyor. Örnek olarak sipariş no.

                Fatura Altına Çıkmasını İstediğiniz Açıklama Bilgisini Giriniz  alanına örnek verecek olursak fatura altında firma IBAN bilgisi olabilir.

CARİ KART TANIMLARI

Gelirler idaresinde efatura kullanıcısı olan mükellefler için entegre’de açılmış olan cari kartların ticari bilgiler sayfasındaki e-fatura kullanıcısı aktif olmalıdır. E-fatura kullanıcısı parametresi işaretli olan kartın Vergi Numarası, Ülke, Şehir bilgilerinin boş bırakılmaması gerekir.

E-FATURA OLUŞTURULMASI

E-fatura kullanıcısı olarak tanımlanmış olan cari kartlar için fatura hazırlanırken fatura üzerindeki efatura evet yapılır. Bu faturaların fiş numaraları diğer faturaların numaralandırma sistemini kullanmaz. Bu faturaların yazdırılması engellenmektedir.

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Hazırlanan e-faturaların gönderilmesi işlemleri, gönderilmiş olan efaturaların durumlarının takip edilebilmesi için Hareketler  / Fatura menüsü altına E-Fatura İşlemleri menüsü eklenmiştir.

              

Bu ekranın gönderme işlemleri sayfasında daha önceden fatura modülünden girişleri yapılmış ve gönderilmemiş olan e-faturalar listelenir. Bu faturalardan gönderilmek istenenler işaretlendikten sonra İmzala – Gönder işlemiyle sisteme uygunluk kontrolünden geçtikten sonra mali mühür ile imzalanır.

GİB PORTAL DOSYA YÖNETİMİ

Portal kullanıcıları için imzala – gönder işleminde parametrelerinde girilen klasöre GİB portal dosya yükleme kısmında yüklenebilmek üzere dosyalar hazırlanmış olur. Bu aşamadan sonra portal ekranından giriş yapılarak oluşturulan dosyaların yüklenmesi gerekmektedir.

Yüklemesi yapılmış faturalar için Yüklenmiş Faturalar sayfasında işaretlemesi yapıldıktan sonra gönderme işlemi yapılır. Bu gönderme işlemi faturayı alıcıya gönderir.               

E-fatura gönderim yada alma işlemleri ve portal kullanımı için, portalda E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu bulunmaktadır. İhtiyaç olduğunda  E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzuna bakabilirsiniz.

Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları;

                -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor.

                -Firma dosyası sınırlaması yok.

                -Firma dosya sayısına bağlı ücretlendirme yok.

                -Kolay kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz.

                -Gelen e-faturalarınızı, BAY.t EntegrePro'ya manuel girilmeden tek işlemle otomatik oluşturulur.

                -Kayıtlı ya da yeni eklenecek olan carilerinizin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilebilir.

Bayt EntegrePro e-fatura modülü GİB Portal ile özel Entegratörlü çalışma arasındaki önemli farklar;

                -GİB Portal ile Bayt EntegrePro'dan faturalara ait xml dosyalar oluşturulup portaldan import, export mantığı ile gönderim ya da alma işlemleri yapılmaktadır. Entegratörlü çalışmada ise bu işlemler direk olarak GİB Portal'a ihtiyaç olmadan programdan (Bayt EntegrePro'dan) yapılmaktadır. 

                -GİB Portal kullanılarak yapılan işlemlerde gönderilen e-faturalar yani xml dosyalar pc'de tutulur ve bu dosyalar istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu vardır. Bu dosyaların saklanması kullanıcı tarafından yapılır. Özel entegratörlü çalışmada bu faturaların depolanması özel entegratör tarafından yapılmaktadır.

                -GİB Portal ya da özel entegratörlü çalışma Bay-t EntegrePro'da ayrı modüldür. İhtiyaç olan çalışmaya ait modül satın alınmalıdır.

                -GİB Portal bir ay içerisinde gelen ve giden fatura toplamı 500 adede kadar desteklemektedir. Eğer bu sayıdan fazla ise özel entegratör yöntemi kullanmalıdır.

E-FATURA KULLANIM AYARLAMALARI

Kullanıcılar e-fatura başvuru aşamasındaki tercih ettikleri yönteme göre programı ayarlamaları gerekmektedir. Bu ayarlar e-fatura parametrelerinde girilir.

Kullanım Yöntemi Özel entegratör seçilmelidir.

Entegratör firma tarafından verilen  Kod, kullanıcı adı, şifre ve web servis adresi girilmelidir.

Otomatik e-fatura kullanıcı kontrolü için, alan işaretlenir ve Cari Kartları Kontrol Et butonuna basıldığında programda kayıtlı olan cari kartlar kontrol edilir. Bu kontrol işleminden sonra e-fatura kullanıcısı olan cari kartlar faturalara çağrıldığında fatura üzerindeki e-fatura alanı otomatik işaretlenmektedir. Yeni cari kart tanımlamada bu kontrol otomatik yapılmaktadır. Bu işlem için herhangi bir dosya indirmeye gerek yoktur.

Ülke, birim, döviz gibi tanımlarının iletişimde gelirler idari tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Sistemde tanımlı olan birimlerin uluslararası standart karşılığıyla eşleştirilebilmesi için e-fatura parametrelerindeki eşleştirme sayfalarının kullanılması gerekmektedir.

     ,                Fatura görselleri sayfasında eğer istenirse ücreti karşılığında özel e-fatura tasarımı yapılma ihtiyacı karşılanmaktadır.

                Firmaya özel hazırlanan xslt dosyası varsa seçimi xslt Dosyası Yükle butonu ile yapılmaktadır. Yoksa standart tasarım kullanılmaktadır.

                Fatura Satırında Çıkacak 1. Sutün, Fatura Satırında Çıkacak 2. Sutün  alanlarına istenen bir sütün ilave edilebilme ihtiyacını karşılıyor. Örnek olarak sipariş no.

                Fatura Altına Çıkmasını İstediğiniz Açıklama Bilgisini Giriniz  alanına örnek verecek olursak fatura altında firma IBAN bilgisi olabilir.

CARİ KART TANIMLARI

Gelirler idaresinde e-fatura kullanıcısı olan mükellefler için entegre’de açılmış olan cari kartların ticari bilgiler sayfasındaki e-fatura kullanıcısı aktif olmalıdır. E-fatura kullanıcısı parametresi işaretli olan kartın Vergi Numarası, Ülke, Şehir bilgilerinin boş bırakılmaması gerekir.

E-FATURA OLUŞTURULMASI

E-fatura kullanıcısı olarak tanımlanmış olan cari kartlar için fatura hazırlanırken fatura üzerindeki e-fatura evet yapılır. Bu faturaların fiş numaraları diğer faturaların numaralandırma sistemini kullanmaz. Bu faturaların yazdırılması engellenmektedir.

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Hazırlanan e-faturaların gönderilmesi işlemleri, gönderilmiş olan e-faturaların durumlarının takip edilebilmesi için Hareketler / Fatura menüsü altına E-Fatura İşlemleri menüsü eklenmiştir.

Bu ekranın gönderme işlemleri sayfasında daha önceden fatura modülünden girişleri yapılmış ve gönderilmemiş olan e-faturalar listelenir. Bu faturalardan gönderilmek istenenler işaretlendikten sonra  Gönder işlemiyle sisteme uygunluk kontrolünden geçtikten sonra gönderim gerçekleşir.

Yüklemesi yapılmış faturalar için Yüklenmiş Faturalar sayfasında işaretlemesi yapıldıktan sonra gönderme işlemi yapılır. Bu gönderme işlemi faturayı alıcıya gönderir.

Gönderilenler Aynı isimli sayfadan listelenebilir ve durumları hakkında sorgulama yapılabilmektedir.

Gelen Faturalar

Kapat
Kapat