Önemli Bilgiler

Parametreler, Hareket Parametrelerinin, Genel Özel Grup Tanımları sayfasında, 1. Grup Başlığında 'PROJE ADI' başlığı verildi. Bu başlık tüm hareket fişlerinde Genel Grup olarak görülecektir. Aşağıda fişlerde örnek görünümler mevcuttur.

Yapılan malzeme sarfiyatları Stok Sarf fişi ile ya da Stok Çıkış Fişi ile çıkış yapılacak. Proje adı olarak, ilgili proje seçilerek fiş kaydedilecektir.

Genel Özel Grubun Sarf Fişindeki görünümü

Cari ile ilgili olan sarfiyat ve masraflar alış faturası ile girilecek. Alış faturasında da Proje Adı seçilerek kaydedilecektir.

Genel Özel Grubun Faturadaki görünümü

 Tüm yapılan işlemlerde yani sarfiyatta ve gider kayıtlarında Proje adı seçimiyle fişler kaydedilecektir. Bu kayıtlardan sonra ilgili rapordan projelerin maliyetleri hakkında PROJE MALİYET RAPORU'na bakılacak.

SATIŞ İŞLEMLERİ

Her bir daire için bir stok kartı açılacak ve stok grupları ile proje, site, blok, kat, daire no gibi bilgiler girilecek. Stok özel grupları kullanılarak gider kalemleri malzemeler ve daireler birbirinden ayrılacak.

Stok Parametreleri

Stok seçim penceresinde malzemeler:İster proje başlarken ya da devam ederken istenirse proje tamamlandığında satış yapılabilir. Öncesinde yapılan satışlarda daire satışından karlılık görünmez. Henüz proje tamamlanmadığından maliyet oluşmamaktadır ve Daire stoğu bakiyesi -1 olarak  görülmektedir. Proje tamamlandığında Üretimden Giriş ya da Stok Giriş fişi ile dairenin girişi tutar yazılarak stoğa giriş yapılacak. Stoğun maliyeti  PROJE MALİYET RAPORU'na bakılarak daire başına düşen maliyet hesaplanıp girilecek.

Bu işlemden sonra stok miktarı sıfır olacak ve maliyet üzerine binmiş olacak. Karlılık raporu o zaman sonuç verecek.     

Kalan Daireler raporundan satış bekleyen daireler istenilen projeye göre ya da tümü listelenebilecek.

Yevmiye Defteri ya da İşletme Defterinden otomatik beyanname oluşturulabilmektedir.

Beyanname üzerinde bulunan Beyanname Tanımı alanlarına ilgili hesapların tanımlanmasıyla beyanname, otomatik oluşturulabilmektedir.     

         İstenirse gelen verilere elle müdehale edilebilmektedir.

         Beyanname otomatik oluşturulmadan direk girilerek de kullanılması mümkündür.

         Aylık KDV devrine ait muhasebe kaydı otomatik oluşturulabilmektedir.

         Hazırlanan beyannamenin direk e-beyanname olarak gönderimi yapılabilmektedir.         

         Hazırlanan beyannamenin yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.

         Bağlantılar butonu ile beyannameye ait orjinal tahakkuk fişi ve ödeme makbuzunun görüntüsü ilişkilendirilebilir.

Beyanname Parametreleri,

Genel Paramatreler,

         Defter Türü; Yevmiye Defteri Seçeneğinde, Muhasebe Hesap Kartları bakiyelerinden, İşletme Defteri seçeneğinde, İşletme Hesap Kartları bakiyelerinden beyannamenin oluşması sağlanır.

         KDV1 Beyannamesinde Matrahlardan Hesaplanan KDV'yi, Hareketler ile Karşılaştır : Beyannamede matrah alanları olan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarına veriler hareketlerden getiriliyor fakat, hesaplanan KDV olan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanları beyanname üzerinde hesaplanıyor. Bu alan işaretli ise; beyanname üzerindeki, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanlarında tanımlı olan muhasebe hesaplarının KDV dönemine ait alacak toplamı beyanname üzerinde hesaplanan KDV tutarı ile karşılaştırak, eğer fark var ise uyarı verilmektedir. Bu durum beyannamenin kaydında oluşturulabilen aylık KDV devir muhasebe fişinin doğru oluşturulması kontrolünü sağlamaktadır.

KDV Beyannamesi 1, Hareketler, Beyannameler, menüsünden ulaşılmaktadır.

         Sayfa 1'de bulunan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarına veriler kayıtlardan getiriliyor.

         7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanları beyannamede hesaplanıyor ve eğer ilgili kontrol parametresi işaretli ise  bu hesaplama hareketler ile karşılaştırılıyor. Fark varsa uyarı veriliyor.

         Önceki dönemden devreden KDV bilgisi için, bir önceki beyannameye, eğer beyanname ocak ayı dönemine ait ise açılış fişine bakılmaktadır.  Önceki dönemden devreden KDV bilgisine ulaşılamamış ise uyarı verilmektedir.

 Beyanname Tanımı

         Bu tabloda bulunan alanlar beyannamenin otomatik oluşmasındaki hesapların tanımlandığı alanlardır.

         6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarında bulunan Hesap Tipi alanı satış ve iskonto hesaplarının ayrılmasını sağlamaktadır. Eğer Mal Hesabı seçilmiş ise satış toplamına eklenir. İskonto Hesabı ise Toplamdan düşülür.

         14, 16, 18, 20, alanlarında alt bölümde görülen Kdv Oranı, Tevkifat Oranı, alanları aynı alanlara getirilecek verileri belirler.

Kapat
Kapat