0224 252 1 252
Önemli Bilgiler
Anasayfa - Önemli Bilgiler - PDKS

            Personel giriş ve çıkışlarının takip edilmesi,

           

            Geç gelenler

           

            Erken çıkanlar

           

            Mesaiye kalanlar

           

            Fazla mesai hesaplamalarının yapılması,

           

            Erken işe gelerek yapılan fazla mesai

           

            İşten geç çıkarak yapılan fazla mesai

           

            Vardiyalı yapılan çalışmalar

           

            Vardiyasız yapılan çalışmalar

           

            Özel vardiya tanımlama

           

            Devamsızlık yapanlar

           

            Giriş ve çıkış unutan personeller

           

            Erken gelme ve geç çıkma toleransları

           

            İzin Tablosu

           

            Personel izin hareketlerinin takibi

           

            PDKS haraketlerinden personel ücretlerinin hesaplanması,

           

            Personel ücretlerinin  toplu alacaklandırılması

           

            Avans ödemelerinin takibi

           

            Parmak okuyuculu PDKS cihazıyla entegrasyon

           

            Birden fazla PDKS cihazı ile çalışabilme.

           

            PDKS cihazı kullanılmadan barkod okutularak PDKS takibi.

           

            Elle giriş yapılarak PDKS takibi.

           

            Aynı personel sicil kartı ile farklı işyerlerindeki çalışmaların takibi.

           

            Cihazdan gelen bilgiye müdehale izni yada  müdehale yi engelleme, müdehale edilenlerin  ayrıca belirgin olarak gösterilmesi

           

            Sınırsız Kullanıcı tanımlama ve her kullanıcının işlemlerinin takibi.

           

            Kullanıcı yetkileri ile kullanıcıyı program içerisinde kısıtlama yada menülerin sadeleştirilmesinin sağlanması

           

            Sınırsız firma tanımlama, firmalara ait iş yerleri ve departman  tanımlayabilme.

           

            Detay yada Sade rapor alabilme, alınan raporları HTML, PDF, EXCEL ve eketronik posta olarak gönderebilme.

           

            Tasarıma açık rapor yapısı ve kendi raporlarını tasaralayabilme özelliği.

 

            Personellere sms gönderimi

           

            Otomatik yedekleme ile olumsuz durumlara karşı yedekten geri yükleme ile veri kaybını önleme, gibi özeliklere sahip Personel Devam Kontrol Sistemi dir. 

       Uyumlu PDKS cihazı Parmak okuyuculu Granding U300 cihazı dır. (Cihazı, Perkon'dan temin edebilirsiniz) 

Uyumlu PDKS cihazı Parmak okuyuculu Granding T9 cihazı dır. (Cihazı, Perkon'dan temin edebilirsiniz)

 

PDKS de 2 ana çalışma yöntemi vardır. Bunlar;

  • Vardiyasız Çalışma: Tarih ve saate göre veriler sıralanır. 1. Veri girişi, 2. Veri çıkışı kabul edilir. Giriş ve çıkış tarih saatleri arasındaki toplam zaman alınıp saat ve dakika cinsinden değerlendirilir. Bulunan zamanlar o ay için toplanıp personelin günlük çalışma saatine bölünür. Çıkan gün sayısı o aydaki gün sayısından büyük ise ve fazla mesai seçeneği seçili ise fazlasını fazla mesai saati olarak hesaplar. Fazla mesai seçeneği seçili değil ise o zaman fazlasını ihmal eder.

 

  • Vardiyalı Çalışma: Vardiya saatleri ve PDKS cihazındaki basış saatleriyle ilişki kurularak hesaplanır. Vardiya tanımlarına haftalık çalışılan günler için vardiya saat tanımlamaları yapılır.

 

Vardiya Tanımlama

 

PDKS vardiya tanımlama ekranından personelin vardiya saat tanımlaması yapılır.

(Kartlar PDKS Vardiya Tanımı)

PERSONEL SİCİL KARTINDAKİ PARAMETRELERİ

Personel giriş çıkışlarının sisteme aktarıldığında düzgün bir şekilde aktarılması için öncelikle parametrelerin doğru bir şekilde girilmiş olması gerekiyor. Personel sicil kartındaki parametreleri aşağıdaki bölümlerden oluşur.