0224 252 1 252
Önemli Bilgiler
Anasayfa - Önemli Bilgiler - Kurulum

Bayt Entegre 4.0 versiyonu ve üzeri, Firebird 2.1. versiyonu ile çalışmaktadır. Bayt Entegre nin 4.0 versiyonundan daha eski versiyonları Firebird 1.5 versiyonu ile  çalışmaktaydılar. Bu sebeple Bayt Entegre 3.9.1.v den  eski versiyonların son versiyonlara geçişinde dataların öncelikle 3.9.1.verisyonuna geçmesi gereklidir. Bu işlemin yapılabilmesi için aşağıdaki örnek uygulama yapılmalıdır.
 
Örnek olarak; Bayt Entegre 2.6.0. versiyonu kullanan kullanıcının webdeki son versiyona geçmesi için,
 
Web sayfamızdan www.bay-t.com.tr Bayt Entegre nin son setup ı indirilecek ve çalışan  Bayt Entegre 2.6.0. versiyonu üzerine kurulum adımlarından Kurulum Şekli olarak sadece Program Dosyaları işaretlenerek kurulum yapılacak.

C:\Byte\Entegre klasörü içerisinde gelmiş olan EntUpgrade391.exe (Firebird 1.5 ile çalışır.) ile datalar 3.9.1. versiyona güncellenecek. 
 
3.9.1. Versiyon güncellemesinden sonra, program ekle kaldırdan Firebird 1.5.v kaldırılarak onun yerine  Firebird 2.1versiyonu kurulacak.
Bu defa da normal olan son sürüme ait EntUpgrade.exe çalıştırılarak datalar son 

Bayt Pratik'den Bayt Entegre geçişi için ihtiyaç olan modülleri içeren Bayt Entegre satın almak gerekmektedir.

Bayt Pratik datası Bayt Entegre Datasına dönüştürmek için dataya aşağıdaki Sqlkod uygulanmalıdır. Bu kodla datanın packid'si değiştirilecek. 10 Pratik, 50 Entegre dir.

Öncelikle Bayt Pratik ve datalarınızın harici bir diske yedeğini alın,

Web sayfamızda program indirde Entegre başlığı aldında SqlÇalış.exe indirilecek. SqlÇalış.exe çalıştırılacak. Pratik datası seçilecek ve sql sayfasında,

Öncelikle packig kontrol etmek için;  select * from gdbinfo kodu SQL Çalıştır butonuna basılarak çalıştırılacak, veri sayfasından packid kontrol edilecek. 10 Pratik, 50 Entegre'dir. Packid değişikliği için; update gdbinfo set packid=50 kodu SQL Çalış butonuna basılarak çalıştırıldığında Pratik datası Entegre Datasına dönüşmüş olacaktır.

Bu data, Bayt Entegre programına Firma Kullanıcı Yönetiminden eklenerek ve Bayt Entegre lisans işleminden sonra herhangi bir devir yada aktarım işlemine ihtiyaç duymadan Bayt Entegre'den kullanılmaya devam edilebilir. 

Bayt Entegre kullanıcılarının, Bayt EntegrePro ya geçiş için öncelikle geçiş ücreti ödeyerek EntegrePro lisansına sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli satın alma işleminden sonra, www.bay-t.com.tr adresindeki web sayfamızda bulunan son versiyon ve son sürüm olmalıdır. Bu sebeple Bayt Entegre'nin web sayfamızdan son setupını indirilip programı güncelleyin. Datalarında güncel olması için, Bayt Entegre'nin güncel halinde dataları bir defa açarak raporlar ve indexlerin güncellenmesini sağlayın. Bu şekilde Bayt Entegre ve datalar güncellenmiş olacaktır. 

Bayt Entegre'ye ait olan lisans.exe çalıştırılarak Bayt Entegre'yi Kullanıma kapatın.

Bayt Entegre'den Bayt EntegrePro'ya geçiş işlemi için her iki yazılım da webdeki son sürüm yani güncel ve kullanılmaya hazır olması gerekmektedir.

Eğer Bayt Entegre, 3.9.1. versiyonundan daha eski bir versiyon ise son versiyona güncellemek için aynı yerde bulunan 3.9.1. V. den Eski olan versiyonların Güncellemesi yardım dosyasına bakmalısınız.

Bayt Entegre ve Bayt EntegrePro aynı pc'de eksiksiz çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

Manuel olarak dataları bir yere taşımanıza gerek yoktur. Sadece Bayt EntegrePro Yönetim panelinde bulunan Güncelleme ekranı güncel ve çalışmaya hazır Bayt Entegre firmalarını görür.

Geçiş işlemi için her iki yazılım demo olsa dahi güncelleme yapılabilir.

Bu güncelleme işleminde Bayt Entegre'ye ve datalarına herhangi bir işlem yapılmaz. Yinede her işlem öncesinde olduğu gibi harici bir diske mutlaka Bayt Entegre ve datalarınızın  yedeğini alın.

Bayt Entegre'nin server'ına, Bayt EntegrePro'nun webdeki son hali kurulacak. Bayt EntegrePro kurulumundan sonra C:\Bay-t\Entegre\Yönetici.exe çalıştırılacak. Yada Program içerisinden Servis menüsünde bulunan Firma Kullanıcı Yönetimi menüsünden de yönetim paneline gidilebilir. Yönetim ekranında sağ üst bölümde bulunan Güncelle butonuna basıldığında,

Güncellenmesi gereken firma dosyalarının listelendiği güncelleme ekranı gelecektir.

Güncelleme İşlemine Başla butonuna basıldığında Güncellenesin alanı işaretli olan firmalar için güncelleme işlemi yapılacaktır. Güncelleme işleminden sonra  Bayt Entegre deki firmalarınızı Bayt EntegrePro sistemine eklenmiş olarak görecek ve aynı şekilde  Bayt EntegrePro dan çalışmaya devam edebileceksiniz.

Eğer  Bayt Entegre içerisinde ekli bulunan firmalarda güncelleme ekranına gelmeyen firma var ise; Mutlaka aynı koda sahip Bayt EntegrePro sisteminde çalışan bir firma vardır.

Bayt EntegrePro sisteminde çalışmayan fakat C:\Bay-t\EntData klasöründe aynı koda sahip bir data vardır.

Bayt EntegrePro lisanslama işleminde lisans bilgilerinin dolu olarak gelmesi için; C:\Byte\Entegre\Entegre.lf dosyası C:\Bay-t\Entegre klasörü içerisine atılacak. Bayt EntegrePro ya ait Lisans.exe çalıştırıldırıldığında lisans bilgileri dolu olarak gelecektir.

Firma dosyası içerisinde hareketler ya da kartlar için  diğer kullanıcıların görmesini sağlayan detaylı bir yetkilendirme işlemidir. Örnek olarak belli kullanıcıların cari kartların bazılarını görmesinin sağlanması gerektiğinde erişim yetkisi ile yetkilendirme gerekmektedir.

Yönetici.exe yada diğer adıyla Firma/Kullanıcı Yönetiminden Kullanıcılar/Yetkiler sayfasında, Firma üzerinde sağ tıkta gelen menüler arasında Erişim Yetkisi Tanımlama menüsünden Erişim Yetkileri tanımlanır.                 

Aynı bölümden yetkilendirme yapılacak kullanıcı üzerine tıklanarak ekranın sağıda bulunan bölümlerden herhangi bir bölüme tıklandığında tanımlanan erişim yetkileri checkbox alanları görülecek. Kullanıcı o bölümle alakalı işaretlenen yetkilere sahip olacaktır. Tüm yetkilere sahip olmak için hiç bir yetkinin işaretlki olmaması gerekiyor. İşaretli olan erişim yetkisi kullanıcının yetkili olduğu anlamı taşır. İşaretlenmeyen yetkiler kullanıcının yetkisi dışında kalır. Eğer bir bölümde hiç bir yetki işaretlenmemiş ise o bölümle alakalı tüm yetkilere sahip anlamı taşımaktadır. Eğer sadece bir yetki işaretlenmiş ise kullanıcı o bölümle alakalı sadece işaretlenen yetkiye sahip olur.Erişim Yetkileri Tanımlama

Kullanıcıların ilgili bölümlerdeki erişim yetkilerinin atanması. Aşağıdaki örnekte Ahmet kullanıcısı sadece cari kartlardan Satış Pazarlama Erişim Yetkisine sahip cari kartları görecektir. Her kullanıcı için her bölüm ayrı ayrı yetkilendirilecektir.

Cari Kart üzerindeki erişim yetkisi seçimi

 

Parametreler, Hareket Parametrelerinin, Genel Özel Grup Tanımları sayfasında, 1. Grup Başlığında 'PROJE ADI' başlığı verildi. Bu başlık tüm hareket fişlerinde Genel Grup olarak görülecektir. Aşağıda fişlerde örnek görünümler mevcuttur.

Yapılan malzeme sarfiyatları Stok Sarf fişi ile ya da Stok Çıkış Fişi ile çıkış yapılacak. Proje adı olarak, ilgili proje seçilerek fiş kaydedilecektir.

Genel Özel Grubun Sarf Fişindeki görünümü

Cari ile ilgili olan sarfiyat ve masraflar alış faturası ile girilecek. Alış faturasında da Proje Adı seçilerek kaydedilecektir.

Genel Özel Grubun Faturadaki görünümü

 Tüm yapılan işlemlerde yani sarfiyatta ve gider kayıtlarında Proje adı seçimiyle fişler kaydedilecektir. Bu kayıtlardan sonra ilgili rapordan projelerin maliyetleri hakkında PROJE MALİYET RAPORU'na bakılacak.

SATIŞ İŞLEMLERİ

Her bir daire için bir stok kartı açılacak ve stok grupları ile proje, site, blok, kat, daire no gibi bilgiler girilecek. Stok özel grupları kullanılarak gider kalemleri malzemeler ve daireler birbirinden ayrılacak.

Stok Parametreleri

Stok seçim penceresinde malzemeler:İster proje başlarken ya da devam ederken istenirse proje tamamlandığında satış yapılabilir. Öncesinde yapılan satışlarda daire satışından karlılık görünmez. Henüz proje tamamlanmadığından maliyet oluşmamaktadır ve Daire stoğu bakiyesi -1 olarak  görülmektedir. Proje tamamlandığında Üretimden Giriş ya da Stok Giriş fişi ile dairenin girişi tutar yazılarak stoğa giriş yapılacak. Stoğun maliyeti  PROJE MALİYET RAPORU'na bakılarak daire başına düşen maliyet hesaplanıp girilecek.

Bu işlemden sonra stok miktarı sıfır olacak ve maliyet üzerine binmiş olacak. Karlılık raporu o zaman sonuç verecek.     

Kalan Daireler raporundan satış bekleyen daireler istenilen projeye göre ya da tümü listelenebilecek.

Parametreler--> Kullanıcıya Özel Ayarlar--> Hızlı Erişim bölümünden, program ana ekran üst bölümdeki kısayollar oluşturulmaktadır. Bu kısayolların isimlerinin değiştirilmesi ve işlemlerin kullanıcı bazlı olarak yapılabilmesi, sektörel bazlı değişik çözümler sunulması ihtiyacını karşılamaktadır.

Örnek olarak muhasebe programlarına alışık olmayan ya da fazla muhasebe bilgisine sahip olmayan kullanıcıların kendi anlayacakları isimlerle kısayolların oluşturulması kolay kullanımlarını sağlayacaktır.

Kısayolların Görünümü:

Kullanıcıya Özel Ayarlar

Parametreler--> Kullanıcıya Özel Ayarlar--> Hızlı Erişim bölümünden kısayol oluşturulacak alan üzerinde ekle butonu ile kısayol eklenir. Değiştir butonu ile kısayola istenilen isim verilir. Parametre ekranı kaydedildiğinde Kısayollar tanımlanmış olacaktır.

Parametre ve lisans işlemleri lisans ve veri güvenliği açısından sadece yetkili bir Bayt Bayisi tarafından yapılabilir.

İşlem: Kullanıma Açma Parametresi

Program içerisinden Servis menüsü altında Parametre ve Lisans İşlemleri menüsünden girilebileceği gibi C:\Bay-t\Entegre dosyası içerisinde bulunan Lisans.exe çalıştırılarak, İşlem alanında Kullanıma Açma Parametresi tercihi seçilmiş olarak gelmektedir. Lisans numarası yazılarak ve zorunlu giriş  * alanları doldurularak ileri butonuna basılır.

            Parametre alma şekli ekrana gelecektir. Telefon tercihinde genelde internet olmayan durumlarda çalışma saatleri içinde 0224 252 1 252 numaralı telefondan, lisanslama yapılabilmektedir. İnternet üzerinden tercihinden sonra ileri butonuna basıldığında, Bayt Yazılım tarafından sadece Bayt bayilerine verilen Bayi kodunu ve şifre girildikten sonra tekrar ileri butonun basılarak lisanslama gerçekleşiyor. Bu lisanslama işlemi server pc'nin lisanslama işlemidir.

İşlem:  İstemci (Client) Tanımları

            Server pc için lisanslama tamamlandığında terminal tanımlarının yapılacağı İstemci (Client) Tanımları ekranı görüntülenmektedir.  İstemci (Client) Tanımları için;

            Server pc de C:\Bay-t\Entegre klasörü paylaşıma açık olacak.

            Server pc de İstemci (Client) Tanımları ekranı açık olarak bekleyecek.

            Client olacak olan pc den ağ üzerinden (Ağ sürücüsü yapmadan) server pc deki;

            C:\Bayt\Entegre\MSSQL klasörü içinden uygun olan MS SQL Server 2008 r2 Express Native Client X64.msi yada,  MS SQL Server 2008 r2 Express Native Client X86.msi client pc ye kurulacak.

            C:\Bayt\Entegre\Entegre.exe nin üzerinde sağ tıkla client pc'ye kısayolu atılacak.

            C:\Bayt\Entegre\Lisans.exe çift tıklanarak client pc lisanslama işlemi tamamlanacak. Client lisanslama işleminin tamamlanmasıyla alakalı uyarı terminal pc'de görünecektir. Server pc'de  İstemci (Client) Tanımları ekranında da terminal olarak listede görünecektir.

Resimde görülen seride 3+1 network hakkı bulunmaktadır. Sadece server pc olan UMIT pc si ve UMIT pc sinde windows kullanıcısı olarakta Ümit YILDIZ kullanıcı lisanslı görünüyor. Resimde görülen seride toplamda 4 pc de program kulanılabilir. Server pc de program kullanılmayacak ise başka bir pc client olarak lisanslama yapılabilir.

Güvenlik duvarının açık olarak terminallerin çalışması için, Server ve client pc lerde güvenlik duvarları açık olacak. Server pc de güvenlik duvarında bulunan Bir Programın veya Özelliğin Windows Güvenlik Duvarını aşmasına izin ver menüsündeki Gözat butonundan, Bayt Ticari Entegre Programı ve C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.BAYT\MSSQL\Binn\Sqlsever.exe, seçilerek izinli programlar listesine eklenecek.

İşlem: Lisans İçerik Değişikliği Parametresi

Lisanslı ve çalışan bir seriye ek modül ya da terminal artırımı gibi içerik değişikliklerinin, terminallerin lisanslarını düşürmeden ve lisansı kullanıma kapatmadan aktifleştirilmesi, eklenmesi için kulanılan parametre yöntemidir.

İşlem: Kullanıma Kapatma Parametresi.

Server Pc ye format atılacağı durumlarda ya da pc değişikliklerinde harici bir diske gerekli yedekler alındıktan sonra, Lisans kullanıma kapatılır. İşlemler tamalandığında yeni kurulumdan sonra Kullanıma Açma Parametresi ile yeniden lisans kullanıma açılır. Kullanıma kapatma parametresi işlemi yapılmadan pc değişikliği ya da format işlemlerinden sonra Paramatre departmanından yetki almanız gerekecektir. Yetki problemi yaşamamak için bu tarz işlemlerde mutlaka harici bir diske yedek alıp kullanıma kapatma parametresi işlemi yapılmalıdır.

Parametreler, firma parametrelerinin sms parametreleri sayfasında bulunan alanlara sms firmasının verdiği parametreler girilecek. MoBilişim firmasından kontör alımı gerçekleştirmek gerekiyor. İptal mesajı gönderilecek ise iletişim firmasından ayrıca iptal mesajı satın almak gerekiyor. Eğer iptal mesajı özelliği alınmadı ise İptal Mesajı alanı boş olacak.

Hareketler, sms gönderimi başlığı altında Genel Mesaj Gönderimi¸ Cari Bakiye Gönderimi, Karşılıksız Çek Senet Gönderimi, Gecikmiş Taksit İkazı Gönderimi toplu olarak yapılmaktadır. Cari kartların GSM alanındaki numaraları kullanılmaktadır. Bu numaralarda boşluk olmadan gsm bilgisi girilmiş olmalıdır.

Genel Mesaj Gönderimi

Resmi bayram, dini bayram, doğum tarihi, evlilik yıl dönümü ve bunun gibi özel günlerde sms ile genel mesaj gönderimi yapılmaktadır. 

                    Genel mesaj gönderimi ekranındaki yeni mesaj butonuna basarak ilgili mesajın başlığı ve içeriği yazıldıktan sonra kaydet butonuna basılır. Bu şekilde mesaj hazırlanmış olur. 

                    Sonrasında filtreleme yaparak mesajın gönderileceği cariler, istenilen filtre kriterlerine göre F5 filtreyi uygula butonuna basılarak listelenmesi sağlanır. Filtrelerde mesajın gönderileceği tarih ve saat seçilmelidir.

                    İptal mesajı gönderimi için iptal mesajı eklensin alanı işaretlenmelidir.

                    F2 Mesaj gönder butonuna basılarak mesajlar ilgili iletişim firmasına (MoBilişim) gönderilmiş olur. İletişim firması, filtrelerde belirlenen mesajın gönderileceği tarih ve saatte mesajları gönderir. 

Cari Bakiye Gönderimi

Her bakiye tipindeki ve her döviz tipindeki cari bakiyelerin sms olarak gönderimi yapılmaktadır. 

Karşılıksız Çek Senet  

Karşılıksız çek ve senetler hakkında alınan carilere sms gönderimi yapılmaktadır. Banka ve Çek Senet Modülü varsa bu menü görüntülenir.

Gecikmiş Taksit İkazı Gönderimi

Gecikmiş taksitleri olan carileri filtreleyerek sms ile hatırlatma yapılması sağlanır. Taksit modülü varsa bu menü görüntülenir.

Demo Talep
 
BAY.t Danışmanı
  • CAPTCHA
Kapat
  • CAPTCHA
Kapat