0224 252 1 252
Önemli Bilgiler
Anasayfa - Önemli Bilgiler - Stok

2. birim katsayısı değişken olan stokların, her iki birimden miktar takibinin yapılması ihtiyacını karşılar. Örneğin; kumaş toptancısı/perakendecisinde aşağıdaki soruları cevaplar;

- Elimde toplam kaç top ve kaç metre kumaş var?
- 150 metrelik kumaş siparişini hangi top-rulolardan en az keserek karşılarım?
- Satış anında parça kesilecek olan topu “barkodlu takip numarası” ile bulmak.

Alış faturasında Değişken Katsayılı Stok Giriş Ekran Görüntüsü:Alış Faturası kaydedildikten sonra oluşan Takip Numarası

Değişken Katsayılı Stok Çıkış işlemi

Kullanılacak sektörler: 

Kumaş\Perde\Kablo\demir-çelik-sac\ vb. Top/Metre, Teneke/Kg ürünlerin üretim ve satışını yapan işletmeler.

Stok seçim penceresinden izlenebilmeAçıklama: 


- Kullanılacak yerde “Seri/Lot/Değişken katsayılı stok” Modülü olmalıdır.
- Stok Kartı Tanımlanırken, Özel Ayarlar Bölümünde bulunan Değişken Katsayılı Stok alanı işaretlendiğinde o stok kartı için Değişken Katsayılı Stok takibi başlatılmış olur.
- Bu stok kartı Alış Faturasına seçildiğinde Değişken Katsayılı Stok Giriş ekranı gelir, Satış Faturasına seçildiğinde Değişken Katsayılı Stok Çıkış ekranı gelir. Seri ve Lot Takibindeki 

Özel Alan;

Bir kart ya da hareket fişine ya da hareket satırına özel bir bilgi girilmesi ihtiyacını karşılamaktadır. Bu özel alanların ilgili bölümün parametrelerinde tanımlamaları ve gerekli ayarlamaları yapılmaktadır. Özel alanlar, metin, sayısal ya da tarih alanı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca bu alanlara veri girişinin zorunlu olması da sağlanmaktadır. Özel alanlar aslında program içerisinde esnek bir yapı imkanı sunarak farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Örnek olarak cari kartlarda carinin YAŞI, MESLEĞİ gibi bilgi girilebileceği alanlara ihtiyaç duyan bir firma Cari Kart Özel Alanlarını kullanarak bu bilgileri karta girebilecek alanlar oluşturabilir. Girilen bu bilgiler seçim pencerelerinde yada raporlarda kullanılabilir.

Özel Grup;

Bir kart ya da hareket fişini ya da hareket satırını gruplaması ihtiyacını karşılamaktadır. Bu özel grupların ilgili bölümün parametrelerinde tanımlamaları ve gerekli ayarlamaları yapılmaktadır. Özel gruplara veri girişinin zorunlu olması da sağlanmaktadır. Özel gruplar aslında program içerisinde esnek bir yapı imkanı sunarak farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Örnek olarak cari kartlarda carinin EĞİTİM DURUMU gibi bilginin gruba girilerek listeden seçilmesi ile bu bilgileri girilebileceği alanlara ihtiyaç duyan bir firma Cari Kart Özel Grup kullanarak bu bilgileri karta seçebilecek alanlar oluşturabilir. Girilen bu bilgiler seçim pencerelerinde ya da raporlarda kullanılabilir.

Özel Alanlar, sürekli değişken bir bilginin girilmesinde kullanılır. Özel Grup ise, belli bir gruplama yapılarak bu grup içerisinden karta bilgi seçiminde kullanılır. Örnek olarak bir nakliye firması eğer kendi araçlarıyla taşıma yapıyor ve faturada hangi plakalı aracın taşıma yaptığının bilgisini istiyor ise; Fatura Fiş Özel Grubu başlığına PLAKA yazarak ve fiş üzerinde kendi araçlarının plakalarını girip seçim yaparak bu ihtiyacını karşılayacaktır. Fakat, nakliye firması kendi araçlarıyle değilde sürekli değişik araçlarla taşıma yapıyor ise ve plakalar belli değil sürekli değişiyor ise Fatura Fiş Özel Alanı kullanmalıdır.

Cari Kart Özel Alan ve Cari Kart Özel Grupları ile sunulan örnek çözüm

Bir Nakliye Firmasının Satış Faturasında Fatura Fiş Özel Alan ve Fatura Fiş Özel Grupları ile sunulan örnek çözüm.

Stok Kartı Özel alan ve Grupları Fatura satırlarında görülmektedir. Bu alanlar stok kartları üzerinde bilgi girişi yapılmaktadır fakat fatura satırlarında da görülebilmektedir.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareket özel Alan ve Grupları Hareket Parametrelerinden tanımlanmaktadır. Bu alanlara veri girişi siparişten yapılmış ise sipariş irsaliyeye ya da faturaya aktarıldığında satırdaki Özel Alan ya da Özel Grup alanlarına girilen bilgide aktarılmaktadır.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareket özel Alan ve Grupları Hareket Parametrelerinden tanımlanmaktadır.

Genel Özel Grup Tanımlamaları Hereket Parametrelerinden yapılmaktadır. Bu özel gruplar tüm fişlerde görülmekte ve kullanılmaktadır. Kaydedilen fişlerin tamamını gruplamak için kullanılır. Örnek olarak bir proje çalışmasını takip etmek isteyen kullanıcılar bu Genel Özel Grupları kullanarak takip edebilir. Yapılan tüm işlemleri aynı grupta toplayabilir ve bunlara ait raporlar alabilir.

Tahsilat Makbuzunda Genel Özel Grup

Faturada Genel Özel Grup

Raporlarda Genel Özel Grup


Bu şekilde Genel Özel Gruplar yapılan işlemleri 5 farklı grup başlığı altında toplayıp farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır.

Bir ürüne ait birden fazla sayıda barkot tanımlanabilir. Değişik  barkot tipleriyle barkot tanımı sağlanabilir. İstenirse Stok parametrelerinden tanımlanan ön değerlere göre her stok kartı açıldığında otomatik barkot üretilmesi sağlanabilir.

Stok Parametreleri – Kart Parametreleri sayfasında bulunan otomatik barkot üretilmesi ve programda kullanılacak barkot ön değerleri ile ilgili alanla

Aynı şekilde içerisinde miktar bilgisi olan Plu barkodlarıda tanımlanabilir. Bunun için Parametreler--> Stok Parametreleri nin Plu Parametreleri bölümünden Plu formatının belirlenmesi gerekiyor.

Bu alanda yapılan tanımlama stok kartlarının barkod alanında barkod tipi olarak yer alır. Bu tanımlama içeriği şu şekildedir:

Ön kod: 27 (2 karakter)

Kod Uzunluğu: 5 karakter

Miktar / Tutar Uzunluğu: 3 karakter

Ondalık Uzunluğu: 2 Karakter

Aynı tanımlama Terazinin PLU parametrelerinde de yapılmalıdır.

Örnek olarak bir stoğun stok kartında barkod alanına Kod Uzunluğu alanındaki ayrılan 5 karakterlik bir barkod verilerek stok kartı kaydedilecek.

Örnek 'Barkod 12345'

ön kod / stoğun terazideki barkodu / kg / gr / Terazi tarafından verilen 13. rakam şeklinde dizilir.

27 / 12345 / 023 / 55 / 9 şeklinde bir barkod terazi tarafından yazılır.

12345 barkodlu 23,55 kg ürüne terazi aşağıdaki gibi bir barkod üretecektir.

Bu barkod okutulduğunda 23,55 KG 12345 barkodlu stok fatura satırına gelir.

Parametreler--> Stok Parametreleri'nin Plu Parametreleri bölümünden Gönder butonuna basılarak Plu formatarının Yazar Kasalara gönderimi yapılmaktadır. Bayt EntegrePro, Terazi ve yazar kasa aynı plu formatını kullanarak (tamamen aynısı olması gerekiyor.) Terazinin ürettiği barkodu yazar kasa ve Bayt EntegrePro doğru olarak okuyabilmektedir.

Faturada PLU barkodundan miktarı alma işlemi. Satırda sağ tıkta görünen liste;

Plu barkodundan al ekranı görünümü.

Mağazacılık sektöründe Renk Beden takibinin yanında birde ürünlerin toplu alım ve satımında Konfeksiyon ve Ayakkabıcılık sektöründe ürün serisi ya da diğer bir adıyla asorti kullanımı mevcuttur. Yani, ürünlerin modellerinin çok satılan bedenlerde çoki az satılan bedenlerden az olacak şekilde üretici firma tarafından farklı bedenlerden seri hazırlanır.

Seri içerisinde hangi beden kaç adet olacağı standart değişmez; bellidir. Bu durumda da Renk Beden modülü yanında Gruplu Stok modülü kullanılır.  Seri kartından 1 adet işlem yapıldığında grup içerisindeki tüm kartlar hareket görür. Eğer seri yok ise, ya da seri içerisindeki bedenler sürekli değişiyor ise Kombini Ürün faturaya çağrılır ve çoklu miktar alanına miktarlar elle girilerek işlem yapılır. Bu işlem için Kombini ürün kartının Kombini Stok Kartları bölümünde bulunan Kombini Detay kartları üzerinden çok olarak seçim yapılır ve Grup Kartı Aç butonuna basılır.

Kombini Detay kartları üzerinden otomatik olarak kolay ve hızlı bir şekilde Gruplu Stok kartı tanımlamaları yapılır.  Gruplu stok tanımlanırken bedenlere göre seri içerisindeki miktarlar girilir.

Grup Kartı olarak tanımlanan seri kartının faturadaki görüntüsü. 1 Adet seri faturaya seçildiğinde seri içerisindeki miktarlar otomatik olarak gelir.

Seri numaralı stokların kolaylıkla giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını, depo mevcutlarını ve garanti takiplerini yapar.

-Barkod ve seri barkodu ile hızlı işlem yapabilir.

-Seri barkodu bastırılabilir.

-Seri numarasına göre stok takibi yapılabilir.

-Alışta yada satışta garanti başlatılabilir.

Alış Faturasında seri no giriş ekranı

Kullanılacak Sektörler;

Elektrik elektronik, beyaz eşya, motorlu taşıtlar, seri no takibi yapılan tüm sektörlerde kullanılabilir.

-Bu işlem için Seri ve garanti takibi modülü kullanılmalıdır.

Seri no çıkış ekranı

Faturada seri no barkod basımı

Seri no barkod tasarımı

Firmaların;

-Üretim aşamaları,

-Normal üretim ve ters üretim,

-Üretimdeki hammadde, mamüllerin stok ve maliyetlerinin takipleri,

-Üretim planlama,

-Hammadde ve malzeme ihtiyaç takibi,

-Minimum – Maksimum stok seviye kontrolleri,

-Satınalma sözleşmesine (Teklif Modülü) bağlı alımlarla hammadde maliyetlerini sabitleyerek, rekabet imkanı,

-Reçeteye bağlı ya da reçetesiz üretim imkanı,

-Standart ya da standart olmayan üretim,

-İstenildiğinde üretim anında değişkenlik gösteren üretime müdahale edebilme esnekliği,

-Mamül üretiminde yarı mamüllerin otomatik oluşturulabilmesi,

-Satış faturası kaydında otomatik üretim yapılabilmesi,

-Üretilen mamüllerin seri no ve lot numarası verebilme (Seri No Modülü)

         -Fasoncularınızı cari ve stok yönünden takip edebilirsiniz.

         -Fason üretim gerçekleştirebilirsiniz.

         -Stoktaki hammadde ve malzemeler ile ne kadar üretim yapabileceğinizi anlık olarak görebilirsiniz

         -El terminali yazılımımız ile (Bayt Mobil) fasoncularınızdan hızlı bir şekilde fason işlem gören ürünlerin alımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

         -El terminali yazılımımız ile (Bayt Mobil) mal kabul, stok sayım, depo nakil ve sevkiyat işlemlerinin yapabilirsiniz.

         -Satış siparişlerinden alış siparişi ya da, otomatik alış siparişi oluşturabilirsiniz.

         -Her tipte barkod ile stok takibi, barkod, fiyat ve ürün etiketi hazırlayabilirsiniz.

         -Renk beden ve seri takibi yapabilirsiniz.

-Cari ve Stoklarınızı farklı özelliklerine göre gruplandırabilirsiniz.

-Aynı cari karta farklı döviz tiplerinden cari hesap takibi yapabilir, tüm döviz tiplerinden işlem yapabilirsiniz.

-Şubelerininiz hesaplarını ayrı ayrı ya da toplam olarak takip edebilirsiniz.

-Toptan ya da perakende satışlarınızda hızlı işlem yapma imkanı.

-Mağazalarda dokunmatik hızlı satış imkanı.

-Detay ya da özet esnek raporlama ihtiyaçlarını karşılar.

 Üretim Reçetesi

 Üretim fişi

Üretim raporları

Kullanılacağı sektörler:

Üretim yapan, gıda firmaları, elektrik elektronik, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kasaplar, demir çelik, döküm, fastfood, restoran, catering firmaları, tekstil, kumaş imalatı, boyahaneler v.b. gibi üretim yapan tüm firmalar.

Açıklama:

Kullanılacak yerde EntegrePro Standart, Üretim, Plasiyer, Bayt Mobil (Gerekli olan modüller), Renk Beden, Gruplu Stok, Hızlı Satış, Şubeli Çalışma, Erişim Yetkisi, Döviz, Teklif, Lot Takibi, Değişken Katsayılı Stok,  modülleri olmalıdır.

Faturada Miktar Hesaplama: Faturada 10 ayrı sütün kullanılarak istenilen formül uygulanıp fiyatla çarpılacak miktarı hesaplar.

 

-Faturada hesap makinesi kullanmadan net miktarı bulur.

 

-En x Boy x Kalınlık bilgisi girilerek miktarı hesaplar.

-Şartlı ve kotalı olarak miktar hesaplar.

-Bu alanları fatura çıktısında gösterebilir.

-Hesaplama alanlarının standart vasayılan değerle gelmesi sağlanabilir. Alana gelen ön değer bilginin değiştirilebilir.

 

Örnek olarak; Yaş sebze ve meyve ticareti yapılan yerlerde tartılan meyve kasalarının toplamı hesaplama alanına yazılarak darasının otomatik düşülmesi sağlanabilir. Hatta bu alanlardaki değerler yani; brüt kasa ağırlığı, kasa darası, net miktar fatura üzerine yazdırılabilir.

Sac ticareti yapan firmalarda EN, BOY, KALINLIK, değerleri girilerek miktar hesaplatılabilir. Fatura çıktısında EN, BOY, KALINLIK, bilgisi yazdırılabilir.

Örnek Formül 1

1.Alandaki değer ile 2. alandaki değerin çarpımı Miktar alanında gösterilecek return(MH_DEGER1 * MH_DEGER2)

Örnek Formül 2

  1. alandaki değer sıfırdan farklı ise; 1.2.4.5. alandaki değerler çarpılacak ve 1000000 a bölünecek sonuç miktar alanında gösterilecek. 2. Alandaki değer sıfır ise 1.2.3.5. alanlardaki değerler çarpılacak ve 100 e bölünerecek sonuç miktar alanında gösterilecek.

if MH_DEGER2 <> 0 THEN

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER4*MH_DEGER5) / 1000000) else

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3*MH_DEGER5) / 100)

ENDD

Örnek Formül 3

Birinci alandaki değer 7.85 e eşit ise; IF MH_DEGER1 = 7.85 THEN

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3*MH_DEGER4) / 1000000)

ELSE

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3*MH_DEGER4) / 1000)

ENDD

Örnek Formül 4

Birinci satırdak işlem sonucu 0,3 eşit yada küçük ise;

if ((MH_DEGER1 * MH_DEGER2)/1000000)<= 0.3 THEN return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3)/1000000*2 )

ELSE

return(((MH_DEGER1 * MH_DEGER2)*MH_DEGER3)/1000000)

ENDD

 

Kullanılacak Sektörler

Mobilya, Sac, Demir, Alüminyum, Profil boru, Tomruk, Kereste, Pvc, Cam, Parke, Kaplama, Sebze, Meyve, Hububat, Tahıl, v.b. formül uygulanıp fiyatla çarpılacak miktarı hesaplama ihtiyacı olan tüm işletmeler.

 

Açıklamalar:

Miktar Hesaplama Alanları, Parametreler, Stok Parametreleri bölümleri arasında Miktar Hesaplama bölümünden tanımlanır.


Parametrelerin Görünümü