0224 252 1 252

Satın Alma Koşulları Modülü

Amacı

Fazla sayıda tedarikçi ile çalışıp evrak sirkülasyonu fazla olan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bir modüldür.

Özellikleri

Fiyat, iskonto sabitleme, yeni gelen fiyatları başlangıç tarihine göre ekleme yapılabilir.

İştirak bedeli takip etme

Ciro üzerinden veya belirlenen kota üzerinden prim ayarlama takip, faturalandırma

Fiyat, Iskonto Ayarlama

Firma tedarikçisi karşılıklı belirlemiş oldukları koşullara göre mallarda sabit fiyat, sabit ıskonto ayarlaması yapabilir. Vereceği ıskontolarda vade sınırı kullanıp uzun vadelerde ıskonto yapmayabilir.

Sonrasında bu sabitlenen değerler üzerinden gelen faturalardaki malların maliyeti ile sözleşmeye göre olması gereken maliyeti karşılaştıran bir ekran kullanarak sözleşmedeki maliyetten daha yüksek maliyetle gelmiş hareketleri için fiyat farkı faturası kesilmesi sağlanır.

Buradaki hesaplama da sözleşmedeki fiyatlardan faturanın tarihini kapsayan fiyat kartı üzerinden işlem yapılır.

İştirak Bedeli

Çeşitli gerekçelerle tedarikçiyle karşılıklı olarak mutabık kalınarak belirlenmiş tutarın yıl içinde parçalı olarak borçlandırılabilmesi, bunları cari, yıl, ay gibi filtreler kullanıp gelen kayıtlar için fatura hazırlanması sağlanabilir. Bir nevi konuya özel bir ajanda gibi düşünülebilir.

Kullanıcımızın kendi gerekçelerini isimlendirebilmesi için parametrelerde kayıt eklemesi gerekiyor. Toplanma gayemiz olan Non Stop Shop programı hedefi kitlesi olan perakende sektörünün kullandığı terimlerden örnek vermek gerekirse reyon bedeli, raf bedeli, sepet bedeli, insert bedeli gibi ihtiyaçları takip etmek için kullanılabilir.

Ayrıca işlerin otomatik yapılabilmesi içinde oluşturulacak fişte hangi H/M kartının kullanılacağı da burada seçilir.

Hedef Ciro Tanımları

Sözleşme zaman aralığı dikkate alınarak belirlenen periyotlardaki hedeflenmiş kota değeri üzerinden veya direkt olarak ciro değeri üzerinden hesaplama yapılıp elde edilen sonucu prim amaçlı olacak şekilde fatura etmeye yarayan bir özelliktir.

Stok kartının özel gruplarından tanımlamalar yaparak istenilen gruba istenilen oranda ciro primi hesaplanabilir.

 

Banka Kredi Takibi

Amacı

Bilindiği üzere sektörüne bakılmaksızın hemen her işletme irili ufaklı kredi kullanmaktadır. Kullanılan kredilerin sayıları arttıkça farklı zamanlardaki taksitlerini gecikme olmaksızın gününde ödeyebilmek büyük bir öneme sahiptir.

Modül her bir kredi için fiş kayıt eder.

Böyle bir modülü ekleyerek bu konu özelindeki ihtiyaçlara cevap verebilmek, potansiyel müşteri adaylarımızın tercih olasılıklarını arttırmak, var olan müşterilerimize yeni modül satma imkânı elde etmiş oluruz.

Özellikleri

Var olan modüle bağlı olarak ₺ kredi, dövizli kredi takip edebilir. Bunların istenilen para cinsinden ödenebilmesi mümkündür.

Kullanılan kredi üzerindeki faiz, BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi), KKDF (Kredi Kaynak Destekleme Fonu) tutarlarını hesaplar, takip etmek istemeyen brüt faiz oranını faiz oranına girerek te işlem yapılır.

Varsa masrafını ekleyebilirsiniz.

Kredi fişi ekleyebilmek için banka hesabının tipi kredi hesabı olması gerekmektedir. Bu şekilde açılmış olan banka hesap kartının kredi bilgileri sayfası açılır. Bu sayfada kullanılan kredideki faiz, bsmv, kkdf ve masrafların hangi H/M kartında takip edileceği seçilmelidir.

Bu özelliklere rağmen taksit tutar ve vade tarihlerine manuel müdahale mümkündür.

Excel dosyadan kredi taksit bilgileri aktarılabilir.

Kredinin taksitlerinin ödenmesi aşamasında ödenen tutarın ana para, faiz, bsmv, kkdf tutarlarını ayrı ayrı görülebilecektir. Amacı: hem banka ile tutarlılığı izleyebilmek hem de muhasebe de gerekli şekilde ayrı hesaplarda takip ederek yıl sonu raporlarına hızlıca veri üretilmesidir.

Erken ödeme neticesinde ki erken ödeme faiz indirimini taksit tutarına işleyip taksitin kapatılması sağlanabilir, aynı şekilde gönül istemez tatbikî ama geç ödeme durumundaki geç ödemenin gecikme faizini taksit tutarına ekleyerek taksitin kapatılması mümkündür.

Banka kredi taksitleri ekranından tüm bu işlemleri yapıp renklendirme ile gecikenleri, açık taksitleri bakiyesi kalan taksitleri izlenebilir. Bu ekranda bir taksit üzerinde iken öde butonu ile taksit ödeme adımına geçilir.

Banka kredileri taksit takip raporundan ise ileriye dönük yılın hangi ayında ne kadar kredi ödemesi olduğunu gösteren bir tablo ile genel durumun takibi amaçlanmıştır.

 

 Satış Koşulları

Amacı

Firmanın bayileri ile olan bağlantı olarak ta adlandırılabilecek olan ayarlamaları takip etmeyi amaçlayan modüler bir eklentidir.

Özellikleri

Genel de dönem başı olarak adlandırabileceğimiz zamanda alınan veya taahhüdü alınan nakit veya kıymetli evrak tutarı kapanana kadar mal çıkışlarının liste fiyatından değil de farklı bir fiyatla, iskonto ile satışın yapılabilmesini sağlar. Bu işlem parametresine bağlı olarak otomatik olarak yapılır, kayıtta ikaz göstererek te yapılabilir.

Bunun yapılabilmesi için kayıt edilecek sözleşme fişinde alınanların tutarı ve vadeleri girilir.

Bu sözleşme için hangi fiyat adı kullanılacak ise o fiyat adı sözleşmeye seçilir.

Birden fazla fiyat adı seçilebilmesi imkânı vardır. Bunun amacı 1. sınıf, 2. sınıf malların olduğu düşünülecek olursa alıcının / bayinin tek tip mala yüklenmesinin önüne geçip hedeflenen satış adetlerini, karlılığını korumaktır.

Sözleşme fiyatından satış yapılabilme koşulu sözleşmedeki tutar kadar satışın yapılmış olmasına bağlıdır. Sözleşme tarihinden itibaren yapılan satışların toplamı sözleşmedeki tutara ulaştıktan sonraki satışlar için yeni bir sözleşme yoksa normal şekilde müdahale etmeden işlemler tamamlanır.

Sözleşmelere istinaden yapılan satışların tutarını, kalan tutarı görebilmek için de bir raporu mevcuttur.

 

Demo Talep
 
BAY.t Danışmanı
  • CAPTCHA
Kapat
  • CAPTCHA
Kapat