0224 252 1 252
Önemli Bilgiler
Anasayfa - Önemli Bilgiler - Beyannameler

Yevmiye Defteri ya da İşletme Defterinden otomatik beyanname oluşturulabilmektedir.

Beyanname üzerinde bulunan Beyanname Tanımı alanlarına ilgili hesapların tanımlanmasıyla beyanname, otomatik oluşturulabilmektedir.     

         İstenirse gelen verilere elle müdehale edilebilmektedir.

         Beyanname otomatik oluşturulmadan direk girilerek de kullanılması mümkündür.

         Aylık KDV devrine ait muhasebe kaydı otomatik oluşturulabilmektedir.

         Hazırlanan beyannamenin direk e-beyanname olarak gönderimi yapılabilmektedir.         

         Hazırlanan beyannamenin yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.

         Bağlantılar butonu ile beyannameye ait orjinal tahakkuk fişi ve ödeme makbuzunun görüntüsü ilişkilendirilebilir.

Beyanname Parametreleri,

Genel Paramatreler,

         Defter Türü; Yevmiye Defteri Seçeneğinde, Muhasebe Hesap Kartları bakiyelerinden, İşletme Defteri seçeneğinde, İşletme Hesap Kartları bakiyelerinden beyannamenin oluşması sağlanır.

         KDV1 Beyannamesinde Matrahlardan Hesaplanan KDV'yi, Hareketler ile Karşılaştır : Beyannamede matrah alanları olan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarına veriler hareketlerden getiriliyor fakat, hesaplanan KDV olan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanları beyanname üzerinde hesaplanıyor. Bu alan işaretli ise; beyanname üzerindeki, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanlarında tanımlı olan muhasebe hesaplarının KDV dönemine ait alacak toplamı beyanname üzerinde hesaplanan KDV tutarı ile karşılaştırak, eğer fark var ise uyarı verilmektedir. Bu durum beyannamenin kaydında oluşturulabilen aylık KDV devir muhasebe fişinin doğru oluşturulması kontrolünü sağlamaktadır.

KDV Beyannamesi 1, Hareketler, Beyannameler, menüsünden ulaşılmaktadır.

         Sayfa 1'de bulunan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarına veriler kayıtlardan getiriliyor.

         7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, alanları beyannamede hesaplanıyor ve eğer ilgili kontrol parametresi işaretli ise  bu hesaplama hareketler ile karşılaştırılıyor. Fark varsa uyarı veriliyor.

         Önceki dönemden devreden KDV bilgisi için, bir önceki beyannameye, eğer beyanname ocak ayı dönemine ait ise açılış fişine bakılmaktadır.  Önceki dönemden devreden KDV bilgisine ulaşılamamış ise uyarı verilmektedir.

 Beyanname Tanımı

         Bu tabloda bulunan alanlar beyannamenin otomatik oluşmasındaki hesapların tanımlandığı alanlardır.

         6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, alanlarında bulunan Hesap Tipi alanı satış ve iskonto hesaplarının ayrılmasını sağlamaktadır. Eğer Mal Hesabı seçilmiş ise satış toplamına eklenir. İskonto Hesabı ise Toplamdan düşülür.

         14, 16, 18, 20, alanlarında alt bölümde görülen Kdv Oranı, Tevkifat Oranı, alanları aynı alanlara getirilecek verileri belirler.

Demo Talep
 
BAY.t Danışmanı
  • CAPTCHA
Kapat
  • CAPTCHA
Kapat