0224 252 1 252
Önemli Bilgiler
Anasayfa - Önemli Bilgiler - e-Fatura

Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları;

                -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor.

                -Firma dosyası sınırlaması yok.

                -Firma dosya sayısına bağlı ücretlendirme yok.

                -Kolay kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz.

                -Gelen e-faturalarınızı, BAY.t EntegrePro ya manuel girilmeden tek işlemle gelen e-fatura dosyalarından oluşturulur.

                -Kayıtlı ya da yeni eklenecek olan carilerinizin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilebilir.

 Bayt EntegrePro e-fatura modülü GİB Portal ile özel Entegratörlü çalışma arasındaki önemli farklar;

                -GİB Portal ile Bayt EntegrePro dan faturalara ait xml dosyalar oluşturulup portaldan import, export mantığı ile gönderim ya da alma işlemleri yapılmaktadır. Entegratörlü çalışmada ise bu işlemler direk olarak GİB Portal'a ihtiyaç olmadan programdan (Bayt EntegrePro'dan) yapılmaktadır. 

                -GİB Portal kullanılarak yapılan işlemlerde gönderilen e-faturalar yani xml dosyalar pc'de tutulur ve bu dosyalar istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu vardır. Bu dosyaların saklanması kullanıcı tarafından yapılır. Özel entegratörlü çalışmada bu faturaların depolanması özel entegratör tarafından yapılmaktadır.

                -GİB Portal ya da özel entegratörlü çalışma Bay-t EntegrePro'da ayrı modüldür. İhtiyaç olan çalışmaya ait modül satın alınmalıdır.

                -GİB Portal bir ay içerisinde gelen ve giden fatura toplamı 500 adede kadar desteklemektedir. Eğer bu sayıdan fazla ise özel entegratör yöntemi kullanmalıdır.

E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA

E-FATURA NEDİR?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik fatura), veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

ZORUNLULUK KAPSAMINDA OLANLAR

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanımına mecbur olan mükellefler:

  • 12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar.
  • Bu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.
  • 06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler.
  • Bu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

BAY.t ENTEGRE PRO e-FATURA KULLANIMI

E-FATURA KULLANIM AYARLAMALARI

Kullanıcılar e-fatura başvuru aşamasındaki tercih ettikleri yönteme göre programı ayarlamaları gerekmektedir. Bu ayarlar e-fatura parametrelerinde girilir.

Mali mühür için kullanılacak olan sertifika ve mali mühür ile birlikte gelen pin numarası e-fatura parametreleri genel ayarlamalar sayfasında girilir.

Kullanım Yöntemi GİB Portal Dosya Yöntemi seçilmelidir.

Numara başlangıç bilgisi portal üzerinden çalışmalarda FYS olmak zorundadır.

               
Otomatik e-fatura kullanıcı kontrolü için, GİB Portal sayfasında Araçlar bölümünden ilgili dosya xml olarak indirilecek. Bu dosya, C:\Bay-t\Entegre klasöründe olmalıdır. Cari Kartları Kontrol Et butonuna basıldığında programda kayıtlı olan cari kartlar kontrol edilir. Bu kontrol işleminden sonra e-fatura kullanıcısı olan cari kartlar faturalara çağrıldığında fatura üzerindeki e-fatura alanı otomatik işaretlenmektedir. Yeni cari kart tanımlamada bu kontrol otomatik yapılmaktadır.

Ülke, birim, döviz gibi tanımlarının iletişimde gelirler idari tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Sistemde tanımlı olan birimlerin uluslararası standart karşılığıyla eşleştirilebilmesi içine fatura parametrelerindeki eşleştirme sayfalarının kullanılması gerekmektedir.

                Fatura görselleri sayfasında eğer istenirse ücreti karşılığında özel e-fatura tasarımı yapılma ihtiyacı karşılanmaktadır.

                Firmaya özel hazırlanan xslt dosyası varsa seçimi xslt Dosyası Yükle butonu ile yapılmaktadır. Yoksa standart tasarım kullanılmaktadır.

                Fatura Satırında Çıkacak 1. Sutün, Fatura Satırında Çıkacak 2. Sutün  alanlarına istenen bir sütün ilave edilebilme ihtiyacını karşılıyor. Örnek olarak sipariş no.

                Fatura Altına Çıkmasını İstediğiniz Açıklama Bilgisini Giriniz  alanına örnek verecek olursak fatura altında firma IBAN bilgisi olabilir.

CARİ KART TANIMLARI

Gelirler idaresinde efatura kullanıcısı olan mükellefler için entegre’de açılmış olan cari kartların ticari bilgiler sayfasındaki e-fatura kullanıcısı aktif olmalıdır. E-fatura kullanıcısı parametresi işaretli olan kartın Vergi Numarası, Ülke, Şehir bilgilerinin boş bırakılmaması gerekir.

E-FATURA OLUŞTURULMASI

E-fatura kullanıcısı olarak tanımlanmış olan cari kartlar için fatura hazırlanırken fatura üzerindeki efatura evet yapılır. Bu faturaların fiş numaraları diğer faturaların numaralandırma sistemini kullanmaz. Bu faturaların yazdırılması engellenmektedir.

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Hazırlanan e-faturaların gönderilmesi işlemleri, gönderilmiş olan efaturaların durumlarının takip edilebilmesi için Hareketler  / Fatura menüsü altına E-Fatura İşlemleri menüsü eklenmiştir.

              

Bu ekranın gönderme işlemleri sayfasında daha önceden fatura modülünden girişleri yapılmış ve gönderilmemiş olan e-faturalar listelenir. Bu faturalardan gönderilmek istenenler işaretlendikten sonra İmzala – Gönder işlemiyle sisteme uygunluk kontrolünden geçtikten sonra mali mühür ile imzalanır.

GİB PORTAL DOSYA YÖNETİMİ

Portal kullanıcıları için imzala – gönder işleminde parametrelerinde girilen klasöre GİB portal dosya yükleme kısmında yüklenebilmek üzere dosyalar hazırlanmış olur. Bu aşamadan sonra portal ekranından giriş yapılarak oluşturulan dosyaların yüklenmesi gerekmektedir.

Yüklemesi yapılmış faturalar için Yüklenmiş Faturalar sayfasında işaretlemesi yapıldıktan sonra gönderme işlemi yapılır. Bu gönderme işlemi faturayı alıcıya gönderir.               

E-fatura gönderim yada alma işlemleri ve portal kullanımı için, portalda E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu bulunmaktadır. İhtiyaç olduğunda  E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzuna bakabilirsiniz.

Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları;

                -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor.

                -Firma dosyası sınırlaması yok.

                -Firma dosya sayısına bağlı ücretlendirme yok.

                -Kolay kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz.

                -Gelen e-faturalarınızı, BAY.t EntegrePro'ya manuel girilmeden tek işlemle otomatik oluşturulur.

                -Kayıtlı ya da yeni eklenecek olan carilerinizin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilebilir.

Bayt EntegrePro e-fatura modülü GİB Portal ile özel Entegratörlü çalışma arasındaki önemli farklar;

                -GİB Portal ile Bayt EntegrePro'dan faturalara ait xml dosyalar oluşturulup portaldan import, export mantığı ile gönderim ya da alma işlemleri yapılmaktadır. Entegratörlü çalışmada ise bu işlemler direk olarak GİB Portal'a ihtiyaç olmadan programdan (Bayt EntegrePro'dan) yapılmaktadır. 

                -GİB Portal kullanılarak yapılan işlemlerde gönderilen e-faturalar yani xml dosyalar pc'de tutulur ve bu dosyalar istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu vardır. Bu dosyaların saklanması kullanıcı tarafından yapılır. Özel entegratörlü çalışmada bu faturaların depolanması özel entegratör tarafından yapılmaktadır.

                -GİB Portal ya da özel entegratörlü çalışma Bay-t EntegrePro'da ayrı modüldür. İhtiyaç olan çalışmaya ait modül satın alınmalıdır.

                -GİB Portal bir ay içerisinde gelen ve giden fatura toplamı 500 adede kadar desteklemektedir. Eğer bu sayıdan fazla ise özel entegratör yöntemi kullanmalıdır.

E-FATURA KULLANIM AYARLAMALARI

Kullanıcılar e-fatura başvuru aşamasındaki tercih ettikleri yönteme göre programı ayarlamaları gerekmektedir. Bu ayarlar e-fatura parametrelerinde girilir.

Kullanım Yöntemi Özel entegratör seçilmelidir.

Entegratör firma tarafından verilen  Kod, kullanıcı adı, şifre ve web servis adresi girilmelidir.

Otomatik e-fatura kullanıcı kontrolü için, alan işaretlenir ve Cari Kartları Kontrol Et butonuna basıldığında programda kayıtlı olan cari kartlar kontrol edilir. Bu kontrol işleminden sonra e-fatura kullanıcısı olan cari kartlar faturalara çağrıldığında fatura üzerindeki e-fatura alanı otomatik işaretlenmektedir. Yeni cari kart tanımlamada bu kontrol otomatik yapılmaktadır. Bu işlem için herhangi bir dosya indirmeye gerek yoktur.

Ülke, birim, döviz gibi tanımlarının iletişimde gelirler idari tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Sistemde tanımlı olan birimlerin uluslararası standart karşılığıyla eşleştirilebilmesi için e-fatura parametrelerindeki eşleştirme sayfalarının kullanılması gerekmektedir.

     ,                Fatura görselleri sayfasında eğer istenirse ücreti karşılığında özel e-fatura tasarımı yapılma ihtiyacı karşılanmaktadır.

                Firmaya özel hazırlanan xslt dosyası varsa seçimi xslt Dosyası Yükle butonu ile yapılmaktadır. Yoksa standart tasarım kullanılmaktadır.

                Fatura Satırında Çıkacak 1. Sutün, Fatura Satırında Çıkacak 2. Sutün  alanlarına istenen bir sütün ilave edilebilme ihtiyacını karşılıyor. Örnek olarak sipariş no.

                Fatura Altına Çıkmasını İstediğiniz Açıklama Bilgisini Giriniz  alanına örnek verecek olursak fatura altında firma IBAN bilgisi olabilir.

CARİ KART TANIMLARI

Gelirler idaresinde e-fatura kullanıcısı olan mükellefler için entegre’de açılmış olan cari kartların ticari bilgiler sayfasındaki e-fatura kullanıcısı aktif olmalıdır. E-fatura kullanıcısı parametresi işaretli olan kartın Vergi Numarası, Ülke, Şehir bilgilerinin boş bırakılmaması gerekir.

E-FATURA OLUŞTURULMASI

E-fatura kullanıcısı olarak tanımlanmış olan cari kartlar için fatura hazırlanırken fatura üzerindeki e-fatura evet yapılır. Bu faturaların fiş numaraları diğer faturaların numaralandırma sistemini kullanmaz. Bu faturaların yazdırılması engellenmektedir.

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Hazırlanan e-faturaların gönderilmesi işlemleri, gönderilmiş olan e-faturaların durumlarının takip edilebilmesi için Hareketler / Fatura menüsü altına E-Fatura İşlemleri menüsü eklenmiştir.

Bu ekranın gönderme işlemleri sayfasında daha önceden fatura modülünden girişleri yapılmış ve gönderilmemiş olan e-faturalar listelenir. Bu faturalardan gönderilmek istenenler işaretlendikten sonra  Gönder işlemiyle sisteme uygunluk kontrolünden geçtikten sonra gönderim gerçekleşir.

Yüklemesi yapılmış faturalar için Yüklenmiş Faturalar sayfasında işaretlemesi yapıldıktan sonra gönderme işlemi yapılır. Bu gönderme işlemi faturayı alıcıya gönderir.

Gönderilenler Aynı isimli sayfadan listelenebilir ve durumları hakkında sorgulama yapılabilmektedir.

Gelen Faturalar

Numaralar Entegratör tarafından üretilecek

 

Entegratörle ile çalışırken kullanılmış yöntemlerden dolayı bu parametre eklenmek zorunda kalındı. Digital Planette bu varsayılan olarak işaretsiz olarak upgrade edildi. Çünkü önceki sürümde de Capital verecek şekilde ayarlıydı. Özellikle bir sebepten dolayı gerekmiyorsa Digital Planet’te bu özelliği aktif etmeye gerek yok.

 

Versiyon güncellemede önceki kullanıma uygunluk olması için eFinans ise işaretli yapılır, Digital planet ise işaretsiz yapılır.

 

Önceki Tarihe Fatura Kesilsin

 

Amacı: varsayalım ki bugün tarihli bir fatura işlendi ardından da entegratöre gönderildi. Sonrasında bir sebepten önceki günlerden birine ait bir fatura kesilmesi gerekti ve gönderilmesi gerekiyor. Faturanın kuralları gereği bir serideki faturaların numara sıraları tarihle uyumlu gitmeli tarihleri ileri geri oynamamalı. Bu kuralı bozmadan eski tarihli faturayı işleyebilmek için farklı bir seri kullanılması serbest bırakılmıştır. Buradan yola çıkılarak eski tarihli kesileceği zaman farklı bir seriye geçilmesi sağlanabilir.

 

Bizim yöntemimiz: Aktif ise başlangıç seriler 3 hane yerine 2 hane girilmesi isteriz çünkü 3. haneyi gönderim sırasında biz belirleyeceğiz. Normal gönderimdeki fatura ise 0 ile tamamlanır. Önceki gün fatura gönderiminde gün eksildikçe 3. hane 1 arttırılarak işlem yapılır yani 1 gün öncesi ise 1 verilir, 2 gün öncesi ise 2 verilir. Bu geriye dönük fatura 7 gün ile sınırlıdır.

 

 

Ayrıntıları

 

Entegratör Digital Planet ise ve numara entegratör tarafından verilecek ise bu işaretleme engellenir. Çünkü Digital Planet'in bu şekilde desteği yok. Entegratör eFinans ise böyle bir kısıtlama yoktur. Versiyon güncelleme de entegratör eFinans ise varsayılanı işaretli yapılır diğerinde işaretsiz yapılır.

Seri Kullanım Şekli

Hangi alt seçenek seçilirse seçilsin girilen seri numaraları benzersiz şekilde girilmesi gerekiyor. Yani bir hücrede girilmiş bilgi başka bir hücrede kullanılamaz. e-fatura - e-arşiv kendi içinde e-irsaliye kendi içinde ve e-müstahsil kendi içinde benzersiz kullanılması gerekiyor.

Boss programında bu özellik bulunmaz

Genel

Her bir belge tipi için sadece bir seri belirlenir. Eski tarihli kesilecek aktif ise 2 hane, değilse 3 hane, e-finans seçili ise her koşulda 2 hane verilir. 

Şube

 

Şube modülü varsa görünür. Bu ise her bir şube için farklı bir seri kullanılmasına imkan verir.

Eski tarihli kesilecek aktif ise 2 hane, değilse 3 hane, e-finans seçili ise her koşulda 2 hane verilir.

Kullanıcı Bazında

Belge seri numaralarının kullanıcı bazında farklı seri girebilmesine imkân sağlar. Eski tarihli kesilecek aktif ise 2 hane, değilse 3 hane, e-finans seçili ise her koşulda 2 hane verilir.

 

Kullanıcı bazında kullanımda diğerlerinden farklı olarak ilave bir parametre aktif olur. Bu parametre sadece e-arşiv faturalar için kullanılır. Belge numarası fiş kayıt sırasında belirlemeye yarar. Amacı Android mobil uygulamasında e-arşiv fatura hazırlandığında sanki gerçek fatura hazırlanmış gibi sıradaki fatura numarasını tespit edip o fatura numarasını kullanır. e-arşiv faturaların gönderim işlemi sırasında da sıradaki numara tespit edilip gönderimi yapılırken faturayı kayıt eden kullanıcının bu parametrelerde ilgili işaretlemesi aktif ise o fatura için sıradaki numarayı bulmak için çalışma yapmaz direkt olarak fiş üzerindeki numara ile gönderim yapar.

 

Doğal olarak bu riskli bir işlem olduğu için de bu kullanıcıların kayıt edip merkeze gönderdiği faturalar Capital tarafında kilitli olarak kullanılır. Yani açılıp değiştirilemez. Ayrıca mobil tarafta da eğer yazdırılmış se veya hazırlanmış faturanın sonrasında başka faturalar varsa mobil tarafında da ilgili faturalar kilitlenir.

Entegrasyon Tarafındaki Ayarlar

 

Digital Planet

Numara entegratör tarafından verilecek işaretsiz ise Digital Planet servisleri aranıp veya support@digitalplanet.com.tr adresine {Biz xyz firması olarak tüm e-belge türlerimizde fişlerin numaralarının sizin tarafınızdan değil kullandığım program tarafından verilmesini istiyoruz.} şeklinde bir parametre değişikliği istemeleri gerekiyor.

 Aksi tercih edilecekse de parametre değiştirme talebini ona göre yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu bilgilendirme içinde altta izah edilen numara başlangıç serisi hangi türde kullanılırsa kullanılsın eğer birden fazla seri kullanılacak ise o serilerin hepsini yine Digital Planet’e bildirmeleri gerekiyor. Alttaki örnekten anlaşılacağı üzere ilgili hesapta kullanıcı bazında veya şube kullanacak iken bu şekilde ayarlamaları istemişti

 

BAY.t Yazılım olarak Digital Planet tarafında özellikle program tarafından verilmesini tavsiye ederiz. Hatta yeni kurulumlarda muhakkak belirtmek gerekiyor. Çünkü varsayılan olarak kendileri verecek şekilde ayarlıyorlar.

e-Finans

Numara Entegratör tarafından Verilecek 

e-Fatura, e-İrsaliye

İşaretli ise entegratör portal sayfasında fatura, irsaliye şablon ayarlarında ön kod bilgisinin aynısı girmeleri gerekiyor. İşaretsiz ise portal tarafında br ayar yapmaya gerek yok.

e-Arşiv

Entegratörün bu modüldeki kendi yapıları gereği yapılandırma ayarları sayfasında kayıtlar eklenmesi gerekiyor. İşaretsiz ise seri kullanım şekli ne seçilirse seçilsin (Genel, Şube, Kullanıcı) portalda MERKEZ ve ETICA olarak iki satır açılması gerekiyor. Bunlardaki numara parametresi {müşteri tarafından} seçilmesi gerekiyor. 

İşaretli ise; Genel kullanım işaretli ise yine sadece MERKEZ ve ETICA olarak iki satır eklenmesi gerekiyor. Şube veya Kullanıcı bazında ise her bir kullanıcı, şube için e-arşiv - e-arşiv internet serileri için ayrı satırlar açılması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 4 şube için 8 satır eklenir. Eklenen satırlarda e-arşiv fatura (normal) olanlar için şube, kasa bilgisi program tarafındaki kullanıcı adı, sube adı olacak.

 Eklenen satırlarda e-arşiv fatura (internet) olanlar için portal ekranındaki şube alanına program tarafındaki kullanıcı adı, şube adı yazılır. Kasa tarafına ise INTERNET yazılır. Hepsinde de numara {sistem tarafından} olarak seçilir ve kullanılacak ön kodların girilmesi gerekir.

e-Müstahsil

Burada da e-arşivdeki gibi çalışmanın aynısı uygulanır gereken yerde sadece MERKEZ açılır ETICA açılmaz. Fakat kullanıcı, şube bazlı olup entegratör verecekse yine aynı şekilde seçenek sayısı kadar satır açılır

Demo Talep
 
BAY.t Danışmanı
  • CAPTCHA
Kapat
  • CAPTCHA
Kapat