Önemli Bilgiler

2. birim katsayısı değişken olan stokların, her iki birimden miktar takibinin yapılması ihtiyacını karşılar. Örneğin; kumaş toptancısı/perakendecisinde aşağıdaki soruları cevaplar;

- Elimde toplam kaç top ve kaç metre kumaş var?
- 150 metrelik kumaş siparişini hangi top-rulolardan en az keserek karşılarım?
- Satış anında parça kesilecek olan topu “barkodlu takip numarası” ile bulmak.

Alış faturasında Değişken Katsayılı Stok Giriş Ekran Görüntüsü:Alış Faturası kaydedildikten sonra oluşan Takip Numarası

Değişken Katsayılı Stok Çıkış işlemi

Kullanılacak sektörler: 

Kumaş\Perde\Kablo\demir-çelik-sac\ vb. Top/Metre, Teneke/Kg ürünlerin üretim ve satışını yapan işletmeler.

Stok seçim penceresinden izlenebilmeAçıklama: 


- Kullanılacak yerde “Seri/Lot/Değişken katsayılı stok” Modülü olmalıdır.
- Stok Kartı Tanımlanırken, Özel Ayarlar Bölümünde bulunan Değişken Katsayılı Stok alanı işaretlendiğinde o stok kartı için Değişken Katsayılı Stok takibi başlatılmış olur.
- Bu stok kartı Alış Faturasına seçildiğinde Değişken Katsayılı Stok Giriş ekranı gelir, Satış Faturasına seçildiğinde Değişken Katsayılı Stok Çıkış ekranı gelir. Seri ve Lot Takibindeki 

Stok kartlarının grup halinde hareket etmesi ihtiyacını karşılamaktadır. Örnek olarak marketlerde ramazan paketleri, fast food'larda menüler, Mobilya sektüründe koltuk takımları, oto parça sektöründe parça takım setleri, kozmetikte cilt bakım setleri ve benzer sektörlerde paket takım oluşturma gösterilebilir.

Gruplu Stok kartının görüntüsü:

Stok kartı üzerinde Stok Tipi alanında Gruplu Mal seçeneği seçiminde stok kartı bölümleri arasına eklenen Gruplu Stok Kartları bölümü görüntüsü. Bu bölüm aynı zamanda grup içerisindeki stokların seçilerek gruba dahil edildiği bölümdür.

Grup içerisine seçilen stoklar ister kendi üzerindeki fiyatları kullanılabilir, istenirse grup içerisinde tanımlı fiyatlar kullanılabilir.

Gruplu stok kartının faturalandığı görüntüleri:

Fatura ekranında ister sadece grup kartı tek satır olarak, istenirse grup içerisindeki stoklarında göründüğü bir yapı kullanılabilir. Aynı zamanda fatura çıktısını da istenilen şekilde gösterilebilmektedir. Aynı zamanda gruplu stok modülü konfeksiyon ve mağazacılık sektöründe Renk Beden modülü ile beraber Asorti (Ürün Serisi) olarak kullanılabilir.

Stok seçim penceresinde Kart Detayı içerisinde Gruplu Mal Bilgileri detayı bulunmaktadır.

Kullanılacak sektörler:

Market, Fast Food, Mobilya, Oto Yedek Parça, Kozmetik, v.b. paket takım oluşturma ihtiyacı olan işletmeler.

Açıklama:

-Kullanılacak yerde “Gruplu Stok” Modülü olmalıdır.

-Stok kartı üzerinde Stok Tipi alanında Gruplu Mal seçeneği seçiminde stok kartı bölümleri arasına Gruplu Stok Kartları adında bir bölüm eklenir. Bu bölümden gruba dahil olan stoklar seçilir. Grup kartı faturadan seçildiğinde 1 adet işlem yapıldığında grup içerisindeki stoklar topluca grup içerisindeki miktar kadar hareket görecektir.

Lot Takibi kelime anlamı olarak kafile numarasıdır. Alış faturası ya da stok giriş hareketi üzerinde yazılan lot numarası ve giren miktar kadar stok için lot takibi yapılır. Miktar olarak stoğu guruplandırma ihtiyacını karşılıyor. Bir stoğun bir ya da birden fazla miktarına aynı lot numarası verilebilir. Aynı stok için hem lot hem de Değişken katsayılı stok takibi yapılabilir.

Farklı çözümler içinde kullanılabilir. Örnek olarak, Kullanıcının tek stok kartı içinde rengine göre stokları takip etme ihtiyacı varsa, lot numarası alanına renk yazılarak aynı stok kartı içinde hangi renkten nekadar ürününüz olduğunu görebilirsiniz. 

Kullanılacak sektörler:

Tekstil, Konfeksiyon, Kumaş, Perde, İplik, Kablo, Demir-Çelik-Sac, Süt ve Süt Ürünleri, Gıda, vb. ürünlerin üretim ve satışını yapan, miktar olarak stoğu guruplandırma ihtiyacı olan işletmeler.

Açıklama

-Kullanılacak yerde “Seri/Lot/Değişken katsayılı stok” Modülü olmalıdır.

-Parametreler, Stok Parametrelerinin Kart Parametreleri bölümünde bulunan  Seri No Takibi alanı işaretlenecek. Sonrasında, Stok kartı üzerinde Özel Ayarlar bölümünden Bu Ürün için Lot Takibi Yapılsın alanı işaretlenerek o stok için Lot Takibi başlamış olacaktır.

Özel Alan;

Bir kart ya da hareket fişine ya da hareket satırına özel bir bilgi girilmesi ihtiyacını karşılamaktadır. Bu özel alanların ilgili bölümün parametrelerinde tanımlamaları ve gerekli ayarlamaları yapılmaktadır. Özel alanlar, metin, sayısal ya da tarih alanı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca bu alanlara veri girişinin zorunlu olması da sağlanmaktadır. Özel alanlar aslında program içerisinde esnek bir yapı imkanı sunarak farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Örnek olarak cari kartlarda carinin YAŞI, MESLEĞİ gibi bilgi girilebileceği alanlara ihtiyaç duyan bir firma Cari Kart Özel Alanlarını kullanarak bu bilgileri karta girebilecek alanlar oluşturabilir. Girilen bu bilgiler seçim pencerelerinde yada raporlarda kullanılabilir.

Özel Grup;

Bir kart ya da hareket fişini ya da hareket satırını gruplaması ihtiyacını karşılamaktadır. Bu özel grupların ilgili bölümün parametrelerinde tanımlamaları ve gerekli ayarlamaları yapılmaktadır. Özel gruplara veri girişinin zorunlu olması da sağlanmaktadır. Özel gruplar aslında program içerisinde esnek bir yapı imkanı sunarak farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır. Örnek olarak cari kartlarda carinin EĞİTİM DURUMU gibi bilginin gruba girilerek listeden seçilmesi ile bu bilgileri girilebileceği alanlara ihtiyaç duyan bir firma Cari Kart Özel Grup kullanarak bu bilgileri karta seçebilecek alanlar oluşturabilir. Girilen bu bilgiler seçim pencerelerinde ya da raporlarda kullanılabilir.

Özel Alanlar, sürekli değişken bir bilginin girilmesinde kullanılır. Özel Grup ise, belli bir gruplama yapılarak bu grup içerisinden karta bilgi seçiminde kullanılır. Örnek olarak bir nakliye firması eğer kendi araçlarıyla taşıma yapıyor ve faturada hangi plakalı aracın taşıma yaptığının bilgisini istiyor ise; Fatura Fiş Özel Grubu başlığına PLAKA yazarak ve fiş üzerinde kendi araçlarının plakalarını girip seçim yaparak bu ihtiyacını karşılayacaktır. Fakat, nakliye firması kendi araçlarıyle değilde sürekli değişik araçlarla taşıma yapıyor ise ve plakalar belli değil sürekli değişiyor ise Fatura Fiş Özel Alanı kullanmalıdır.

Cari Kart Özel Alan ve Cari Kart Özel Grupları ile sunulan örnek çözüm

Bir Nakliye Firmasının Satış Faturasında Fatura Fiş Özel Alan ve Fatura Fiş Özel Grupları ile sunulan örnek çözüm.

Stok Kartı Özel alan ve Grupları Fatura satırlarında görülmektedir. Bu alanlar stok kartları üzerinde bilgi girişi yapılmaktadır fakat fatura satırlarında da görülebilmektedir.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareket özel Alan ve Grupları Hareket Parametrelerinden tanımlanmaktadır. Bu alanlara veri girişi siparişten yapılmış ise sipariş irsaliyeye ya da faturaya aktarıldığında satırdaki Özel Alan ya da Özel Grup alanlarına girilen bilgide aktarılmaktadır.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareket özel Alan ve Grupları Hareket Parametrelerinden tanımlanmaktadır.

Genel Özel Grup Tanımlamaları Hereket Parametrelerinden yapılmaktadır. Bu özel gruplar tüm fişlerde görülmekte ve kullanılmaktadır. Kaydedilen fişlerin tamamını gruplamak için kullanılır. Örnek olarak bir proje çalışmasını takip etmek isteyen kullanıcılar bu Genel Özel Grupları kullanarak takip edebilir. Yapılan tüm işlemleri aynı grupta toplayabilir ve bunlara ait raporlar alabilir.

Tahsilat Makbuzunda Genel Özel Grup

Faturada Genel Özel Grup

Raporlarda Genel Özel Grup


Bu şekilde Genel Özel Gruplar yapılan işlemleri 5 farklı grup başlığı altında toplayıp farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır.

Bir ürüne ait birden fazla sayıda barkot tanımlanabilir. Değişik  barkot tipleriyle barkot tanımı sağlanabilir. İstenirse Stok parametrelerinden tanımlanan ön değerlere göre her stok kartı açıldığında otomatik barkot üretilmesi sağlanabilir.

Stok Parametreleri – Kart Parametreleri sayfasında bulunan otomatik barkot üretilmesi ve programda kullanılacak barkot ön değerleri ile ilgili alanla

Aynı şekilde içerisinde miktar bilgisi olan Plu barkodlarıda tanımlanabilir. Bunun için Parametreler--> Stok Parametreleri nin Plu Parametreleri bölümünden Plu formatının belirlenmesi gerekiyor.

Bu alanda yapılan tanımlama stok kartlarının barkod alanında barkod tipi olarak yer alır. Bu tanımlama içeriği şu şekildedir:

Ön kod: 27 (2 karakter)

Kod Uzunluğu: 5 karakter

Miktar / Tutar Uzunluğu: 3 karakter

Ondalık Uzunluğu: 2 Karakter

Aynı tanımlama Terazinin PLU parametrelerinde de yapılmalıdır.

Örnek olarak bir stoğun stok kartında barkod alanına Kod Uzunluğu alanındaki ayrılan 5 karakterlik bir barkod verilerek stok kartı kaydedilecek.

Örnek 'Barkod 12345'

ön kod / stoğun terazideki barkodu / kg / gr / Terazi tarafından verilen 13. rakam şeklinde dizilir.

27 / 12345 / 023 / 55 / 9 şeklinde bir barkod terazi tarafından yazılır.

12345 barkodlu 23,55 kg ürüne terazi aşağıdaki gibi bir barkod üretecektir.

Bu barkod okutulduğunda 23,55 KG 12345 barkodlu stok fatura satırına gelir.

Parametreler--> Stok Parametreleri'nin Plu Parametreleri bölümünden Gönder butonuna basılarak Plu formatarının Yazar Kasalara gönderimi yapılmaktadır. Bayt EntegrePro, Terazi ve yazar kasa aynı plu formatını kullanarak (tamamen aynısı olması gerekiyor.) Terazinin ürettiği barkodu yazar kasa ve Bayt EntegrePro doğru olarak okuyabilmektedir.

Faturada PLU barkodundan miktarı alma işlemi. Satırda sağ tıkta görünen liste;

Plu barkodundan al ekranı görünümü.

Mağazacılık sektöründe Renk Beden takibinin yanında birde ürünlerin toplu alım ve satımında Konfeksiyon ve Ayakkabıcılık sektöründe ürün serisi ya da diğer bir adıyla asorti kullanımı mevcuttur. Yani, ürünlerin modellerinin çok satılan bedenlerde çoki az satılan bedenlerden az olacak şekilde üretici firma tarafından farklı bedenlerden seri hazırlanır.

Seri içerisinde hangi beden kaç adet olacağı standart değişmez; bellidir. Bu durumda da Renk Beden modülü yanında Gruplu Stok modülü kullanılır.  Seri kartından 1 adet işlem yapıldığında grup içerisindeki tüm kartlar hareket görür. Eğer seri yok ise, ya da seri içerisindeki bedenler sürekli değişiyor ise Kombini Ürün faturaya çağrılır ve çoklu miktar alanına miktarlar elle girilerek işlem yapılır. Bu işlem için Kombini ürün kartının Kombini Stok Kartları bölümünde bulunan Kombini Detay kartları üzerinden çok olarak seçim yapılır ve Grup Kartı Aç butonuna basılır.

Kombini Detay kartları üzerinden otomatik olarak kolay ve hızlı bir şekilde Gruplu Stok kartı tanımlamaları yapılır.  Gruplu stok tanımlanırken bedenlere göre seri içerisindeki miktarlar girilir.

Grup Kartı olarak tanımlanan seri kartının faturadaki görüntüsü. 1 Adet seri faturaya seçildiğinde seri içerisindeki miktarlar otomatik olarak gelir.

Mağazacılık sektöründe örnek olarak, konfeksiyon ve ayakkabıcılıkta ürünlerin, renk, beden, boy yada benzeri özelliklerine ait stok takibi yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak Renk Beden Modülü kullanılmaktadır.  Renk Beden modülü ile;

1-Bir stoğun aynı anda 3 farklı özelliğini içeren (renk, beden, boy) ve 3 varyasyonlarını kapsayan çok sayıda stok kartlarının otomatik ve düzgün olarak tanımlanmasını sağlar. Yani, her rengin her bedenin her boyuna ayrı stok kartlarının otomatik ve doğru olarak tanımlanmasını sağlar. Ayrıca bu kartlar bir ana karta (Kombini Ürün) bağlı yada tek başlarına (Kombini Detay Kart) kullanılabilir. Boyut isimleri parametrelerden değiştirilebilir. Örneğin ayakkabıcılık için boyut başlığı olarak Renk ve Numara şeklinde başlık verilebilir.

Alt kartların oluşturulması

2-Toplu olarak alış ya da satış işlemlerinde her varyasyona ait miktarın kolay girilebilmesi ihtiyacını karşılayan grafik miktar ekranın olması. Ana kart; Kombini Ürün, Alt kartlar; Kombini Detay olarak isimlendirilir. Kombini kart faturada seçildiğinde aşağıdaki gibi miktar girilecek grafik ekran açılıyor.

Faturada  görünüm olarak istenirse Kombini Ürün ve  Kombini Detay kartlar birlikte görüntülenebilir.

Eğer istenirse sadece Kombini Ürün gösterilebilir.

Stok seçim penceresinde Kombini ürün ve Kombini Detay kartların görünümü.

 

Seri numaralı stokların kolaylıkla giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını, depo mevcutlarını ve garanti takiplerini yapar.

-Barkod ve seri barkodu ile hızlı işlem yapabilir.

-Seri barkodu bastırılabilir.

-Seri numarasına göre stok takibi yapılabilir.

-Alışta yada satışta garanti başlatılabilir.

Alış Faturasında seri no giriş ekranı

Kullanılacak Sektörler;

Elektrik elektronik, beyaz eşya, motorlu taşıtlar, seri no takibi yapılan tüm sektörlerde kullanılabilir.

-Bu işlem için Seri ve garanti takibi modülü kullanılmalıdır.

Seri no çıkış ekranı

Faturada seri no barkod basımı

Seri no barkod tasarımı

Depolarda fiili olarak stoklar sayılarak bu stokların programdaki stok bakiyelerine eşit olup olmadığı, farkları ve sayım işlemine göre stok bakiyelerinin güncellenmesi işlemidir. Hareketler, Stok Fişleri, Stok Sayım ve Hızlı Stok Girişi  menüsünden sayım işlemi yapılmaktadır.

         -Sayım işlemi her defasında sadece bir depoya işlem yapmaktadır. Yani filtrelerde Deposu filtresinde seçilen deponun sayımını günceller.  Stok Sayım ve Hızlı Stok Girişi ekranı bu güncelleme işlemini Stok Giriş ve Stok Çıkış fişlerini otomatik kullanarak yapar.

         -Sayım sonuçları Sayım Miktarı kolonuna göre yapılmaktadır. Sayım sonuçları Sayım Miktarı kolonuna yazılacak.

         -Stoklar satıra aşağı ok tuşuna basılarak seçim penceresinden manuel ya da filtrelerden yapılan seçimlere göre F2 Filtreyi Uygula butonuna ile toplu olarak da getirilebilir.

         -Sayım Miktarı kolonuna Bayt Mobil el terminalinden yapılan sayımları getirebilmek için, el tarminalinin oluşturduğu xml ya da txt dosyalarını sayım ekranı Detay butonu menülerinden Dosyadan Oku seçeniği ile import edilmesi gerekmektedir.

         -Sayım sonuçları  Sayım Miktarı kolonuna yazıldıktan sonra güncelleme işlemi için sol üst alanda bulunan Fişi Kaydet butonuna basılacak. Bu butona basıldığında sayım sonuçlarına göre depoların güncellenebilmesi için ilk olarak Stok Giriş fişini otomatik getirir. (Stok sayısının durumuna göre fişlerin gelmesi zaman alabilir.) Stok Giriş Fişi tam olarak ekrana geldiğinde Stok Giriş Fişi üzerindeki F2 Kaydet butonuna basılarak fiş kaydedilir.  Stok Giriş Fişi üzerindeki Çıkış butonuna basılarak Stok Giriş Fişi kapatılır. Bu işlemden sonra otomatik olarak Stok Çıkış Fişi gelecektir. Stok Çıkış Fişi tam olarak ekrana geldiğinde Stok Çıkış Fişi üzerindeki F2 Kaydet butonuna basılarak fiş kaydedilir.  Stok Çıkış Fişi üzerindeki Çıkış butonuna basılarak Stok Çıkış Fişi kapatılır. Stok fişlerinin gelmesi ve kaydedilmeleri satır sayısına bağlı olarak değişkenlik göstererek zaman almaktadır. Kesinlikle bu işlemler esnasında beklemek gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra, sayım işlemi dişinda kalan yada sayılmayan stoklarla ilgili 'Stokta olmayan ürünler için sıfırlama işlemi yapılacaktır! Devam etmek istiyor musunuz ?-->Evet-->Hayır ' onay uyarısı gelecektir. Evet tercihinde, sayım işlemi dışındaki yani sayım ekranı satırlarında olmayan stokların miktarlarını sıfırlama işlemi yapılacaktır. Hayır tercihinde sıfırlama işlemi yapılmayacaktır. Bu işlemlerdem sonra stok sayım işlemine göre depo mevcutları güncellenecektir.

         -Stok sayım işlemleri esnasında farklı sayım fişlerinde aynı depoya ait aynı stoklar var ise; sayım dosyaları aynı sayım ekranına üst üste import edilmelidir. İmport işlemi esnasında aynı stoklar satırda birleştirilir. Aksi halde ayrı ayrı işlem yapılırsa depodaki stok miktarı son sayım işlemine göre güncellenir ve hatalı sonuç doğar.

         -Sayım işlemi esnasında sayım işlemi yapılan depodaki stokların hareket etmemesi gerekiyor.

BAYT MOBİL SAYIM İŞLEMLERİ

         El terminalinde sayım işlemi Kontrollü ve Kontrolsüz olarak yapılmaktadır.

         Kontrollü Sayım işlemi; sayım esnasında barkod okutulduğunda stoğu datada arar bulamaz ise uyarı verir, bulur ise el terminalindeki stok sayım fişine getirir. Stokların data olup olmadığını kontrol eder. Kontrollü sayım işlemi için sayılan stok kartının ilgili data bulunması gerekir. Bu işlem sonucunda bu sayım fişine ait xml uzantılı dosya oluşur.

         Kontrolsüz Sayım işlemi; sayım esnasında okutulan barkodu ve stok kartını herhangi bir arama yapmadan sayım fişine barkodu ve miktarı yazarak sayım fişini oluşturur. Bu işlem sonucunda sayım bu fişine ait txt uzantılı dosya oluşur.

         Sayım işlemi bittikten sonra el terminalinde Güncellemeler bölümünden Merkezi Güncelle işlemi yapılacak. Bu işlemden sonra stok sayım fişleri el terminalinin My Documents klasörü içine xml yada txt olarak  atacaktır. El terminalinde yapılan stok sayım işlemleri el terminalindeki diğer fişler gibi direk EntegrePro içerisine atılmaz. Cihazın  My Documents içerisindeki sayım dosyaları pc ye alınarak EntegrePro Stok Sayım ve Hızlı Stok Girişi ekranı Detay butonu menülerinden Dosyadan Oku seçeniği ile import edilmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra sayım sonuçları  Sayım Miktarı kolonuna gelecektir. Sayım sonuçları xml ise direk olarak gelir fakat txt olan sayım dosyalarının aktarımı için; Text import ekranında alanların başlangıç ve uzunlukları verilerek import edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Stok Kartlarının Uyarı & Seviyeler bölümünden depo bazında ya da genel bazda seviye kontrolleri yapılmaktadır.

Parametreler--> Stok Parametreleri'nin Kart Parametreleri bölümünde bulunan Miktar Kontrol Tipi alanında Miktar Üzerinden seçeneği tercih edilecek.

Stok kartından bu seviyeler ayarlanarak seviye kontrolleri aktif hale gelmektedir.

Seviye Kontrolleri Depo Bazında Yapılmasın alanı işaretlendiğinde Depo Bağımsız satırı aktif olur ve seviye kontrolleri tüm depolar için geçerli olur. İşaretlenmediğinde ise, seviye kontrolleri her depo için ayrı ayrı kontrol edilmektedir.

Parametreler--> Stok Parametreleri'nin Kart Parametreleri bölümünde bulunan Miktar Kontrol Tipi alanında Eksi Bakiye Uyarısı, Minimum Uyarısı, Maksimum Uyarısı alanlarında yapılan tercihler önceden kayıtlı olan stok kartlarındaki seviye kontrollerini değiştirmez ve etkilemezler. Bu alanlar sadece yeni stok kartı kaydında dikkate alınmaktadır.

Firmaların;

-Üretim aşamaları,

-Normal üretim ve ters üretim,

-Üretimdeki hammadde, mamüllerin stok ve maliyetlerinin takipleri,

-Üretim planlama,

-Hammadde ve malzeme ihtiyaç takibi,

-Minimum – Maksimum stok seviye kontrolleri,

-Satınalma sözleşmesine (Teklif Modülü) bağlı alımlarla hammadde maliyetlerini sabitleyerek, rekabet imkanı,

-Reçeteye bağlı ya da reçetesiz üretim imkanı,

-Standart ya da standart olmayan üretim,

-İstenildiğinde üretim anında değişkenlik gösteren üretime müdahale edebilme esnekliği,

-Mamül üretiminde yarı mamüllerin otomatik oluşturulabilmesi,

-Satış faturası kaydında otomatik üretim yapılabilmesi,

-Üretilen mamüllerin seri no ve lot numarası verebilme (Seri No Modülü)

         -Fasoncularınızı cari ve stok yönünden takip edebilirsiniz.

         -Fason üretim gerçekleştirebilirsiniz.

         -Stoktaki hammadde ve malzemeler ile ne kadar üretim yapabileceğinizi anlık olarak görebilirsiniz

         -El terminali yazılımımız ile (Bayt Mobil) fasoncularınızdan hızlı bir şekilde fason işlem gören ürünlerin alımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

         -El terminali yazılımımız ile (Bayt Mobil) mal kabul, stok sayım, depo nakil ve sevkiyat işlemlerinin yapabilirsiniz.

         -Satış siparişlerinden alış siparişi ya da, otomatik alış siparişi oluşturabilirsiniz.

         -Her tipte barkod ile stok takibi, barkod, fiyat ve ürün etiketi hazırlayabilirsiniz.

         -Renk beden ve seri takibi yapabilirsiniz.

-Cari ve Stoklarınızı farklı özelliklerine göre gruplandırabilirsiniz.

-Aynı cari karta farklı döviz tiplerinden cari hesap takibi yapabilir, tüm döviz tiplerinden işlem yapabilirsiniz.

-Şubelerininiz hesaplarını ayrı ayrı ya da toplam olarak takip edebilirsiniz.

-Toptan ya da perakende satışlarınızda hızlı işlem yapma imkanı.

-Mağazalarda dokunmatik hızlı satış imkanı.

-Detay ya da özet esnek raporlama ihtiyaçlarını karşılar.

 Üretim Reçetesi

 Üretim fişi

Üretim raporları

Kullanılacağı sektörler:

Üretim yapan, gıda firmaları, elektrik elektronik, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kasaplar, demir çelik, döküm, fastfood, restoran, catering firmaları, tekstil, kumaş imalatı, boyahaneler v.b. gibi üretim yapan tüm firmalar.

Açıklama:

Kullanılacak yerde EntegrePro Standart, Üretim, Plasiyer, Bayt Mobil (Gerekli olan modüller), Renk Beden, Gruplu Stok, Hızlı Satış, Şubeli Çalışma, Erişim Yetkisi, Döviz, Teklif, Lot Takibi, Değişken Katsayılı Stok,  modülleri olmalıdır.

Faturada Miktar Hesaplama: Faturada 10 ayrı sütün kullanılarak istenilen formül uygulanıp fiyatla çarpılacak miktarı hesaplar.

 

-Faturada hesap makinesi kullanmadan net miktarı bulur.

 

-En x Boy x Kalınlık bilgisi girilerek miktarı hesaplar.

-Şartlı ve kotalı olarak miktar hesaplar.

-Bu alanları fatura çıktısında gösterebilir.

-Hesaplama alanlarının standart vasayılan değerle gelmesi sağlanabilir. Alana gelen ön değer bilginin değiştirilebilir.

 

Örnek olarak; Yaş sebze ve meyve ticareti yapılan yerlerde tartılan meyve kasalarının toplamı hesaplama alanına yazılarak darasının otomatik düşülmesi sağlanabilir. Hatta bu alanlardaki değerler yani; brüt kasa ağırlığı, kasa darası, net miktar fatura üzerine yazdırılabilir.

Sac ticareti yapan firmalarda EN, BOY, KALINLIK, değerleri girilerek miktar hesaplatılabilir. Fatura çıktısında EN, BOY, KALINLIK, bilgisi yazdırılabilir.

Örnek Formül 1

1.Alandaki değer ile 2. alandaki değerin çarpımı Miktar alanında gösterilecek return(MH_DEGER1 * MH_DEGER2)

Örnek Formül 2

  1. alandaki değer sıfırdan farklı ise; 1.2.4.5. alandaki değerler çarpılacak ve 1000000 a bölünecek sonuç miktar alanında gösterilecek. 2. Alandaki değer sıfır ise 1.2.3.5. alanlardaki değerler çarpılacak ve 100 e bölünerecek sonuç miktar alanında gösterilecek.

if MH_DEGER2 <> 0 THEN

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER4*MH_DEGER5) / 1000000) else

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3*MH_DEGER5) / 100)

ENDD

Örnek Formül 3

Birinci alandaki değer 7.85 e eşit ise; IF MH_DEGER1 = 7.85 THEN

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3*MH_DEGER4) / 1000000)

ELSE

return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3*MH_DEGER4) / 1000)

ENDD

Örnek Formül 4

Birinci satırdak işlem sonucu 0,3 eşit yada küçük ise;

if ((MH_DEGER1 * MH_DEGER2)/1000000)<= 0.3 THEN return((MH_DEGER1 * MH_DEGER2*MH_DEGER3)/1000000*2 )

ELSE

return(((MH_DEGER1 * MH_DEGER2)*MH_DEGER3)/1000000)

ENDD

 

Kullanılacak Sektörler

Mobilya, Sac, Demir, Alüminyum, Profil boru, Tomruk, Kereste, Pvc, Cam, Parke, Kaplama, Sebze, Meyve, Hububat, Tahıl, v.b. formül uygulanıp fiyatla çarpılacak miktarı hesaplama ihtiyacı olan tüm işletmeler.

 

Açıklamalar:

Miktar Hesaplama Alanları, Parametreler, Stok Parametreleri bölümleri arasında Miktar Hesaplama bölümünden tanımlanır.


Parametrelerin Görünümü