Eczane e-Dönüşüm

2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. belge düzenlemelerinde geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları 19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile yeniden düzenlendi. Eczanelerin yıllık ciro miktarlarına göre yapacakları işlemler ve zorunluluk durumu aşağıda belirtilmiştir.

e-ARŞİV - FATURA:  1 Ocak 2020 itibari ile tüm eczanelerimiz  mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30 bin TL, (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL) olarak keseceği tüm faturaları https://ebelge.gib.gov.tr/ portalına giriş yapılması ZORUNLUDUR.

BAY.t PERFECTUS’ ta;

  • Entegrator ücreti yok
  • Kontur ücreti yok
  • Bayt ekstra kullanım ücreti yok
  • Program içinden fatura oluşturup kaydedildikten sonra GIB’e aktar diyerek GIB portalı formları otomatik olarak doldurulmakta ve sıfır maliyetle e – Belge girişleriniz otomatik yapılmaktadır. Daha sonra GIB sayfasından yazdır diyerek fatura çıktısı elde edilebilmektedir.

 

 e-FATURA - FATURA : 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yıllık ciro;

  • 2018 veya sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 5.000.000 altı eczaneler için zorunluluk yoktur. Gönüllülük esasına göre isteyen eczaneler gib’e başvurarak e fatura arşiv mükellefi olabilirler.

Gönüllü olmayan eczaneler faturalarını e belge şeklinde gibi bayt programı üzerinden otomatik olarak giriş yapabilirler.

  • 5.000.000 üzeri eczaneler için 01.07.2020 itibari zorunluluk bulunmaktadır. Bu eczanelerimiz e-imza ile GIB’e başvurup efatura arşiv mükellefi olmak zorundadırlar.

BAY.t PERFECTUS’ ta;

Ocak ayı içinde çıkacak yeni bir güncelleme ile GIB entegreli bir entegrator aracılığı ile otomatik olarak bayt programınız üzerinden alınan verilen tüm faturalarınız e-Fatura arşiv olarak kaydedilecek ve saklanacaktır. Gerekli duyurular önümüzdeki süreç içinde sizlerle paylaşılacaktır.

Kapat
Kapat