E-Fatura İhracat Modülü
     

e-Fatura İhracat Modülü çalışmamız tamamlanmış olup, hizmetinize sunulmuştur. 

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 461 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 01.01.2017 tarihinden sonra “e-fatura zorunluluğu” olan bir mükellef e-Arşiv izni almış olsun olmasın, mal ihracı ve/veya yolcu beraberi eşya ihracı için düzenleyecekleri faturaları “e-fatura” olarak düzenlemek zorundadır.

Yasal düzenleme için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225-17.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kapat
Danışmana Sor
Kapat