Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. Maddesinde; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü Başkanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin, e-Defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyon ve ortamlarda yedeklemeleri, mükelleflerimizin yaşayabileceği olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçeceğinden Başkanlığımızca tavsiye olunur.

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, oluşturulan defterler, beratlar ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi bir arada GİB’ in belirlediği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Dizin yapısının detayı www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan Yazılım Uyumluluk Kılavuzunda belirtilmiştir.

 

                        - Oluşturma / Saklama Ücreti -

 Paketler         Eş Değer Satır Sayısı       Eş Değer Sayfa Sayısı       Sadece Saklama Bedeli

50 MB Saklama         100.000                            1.250                               250 TL                    

25 MB Saklama          50.000                               625                                150 TL                   

10 MB Saklama          20.000                               250                                  75 TL                    

 

e-Defter Oluşturma / Saklama paketleri süreden bağımsızdır.

Satın alınan paketin aynı yıl içerisinde tüketilmesi durumunda yeni paket alımı yapılması gerekmektedir. 

 

Saklama Hizmeti, eFinans e-Defter Bulut Uygulaması dışında oluşturulan e-Defter dosyalarının (Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Berat)  10 yıl süre ile yasal yükümlülüklere uygun olarak eFinans sistemlerinde saklanmasını ve izlenmesini kapsamaktadır. Saklama paketleri süreden bağımsız olup pakette belirtilen kota doluncaya kadar istenilen tarih aralığında kullanılabilir. 

Kapat
Danışmana Sor
Kapat