4.0.3 Yenilikleri

* Stok kartlarında topluca değişiklik yapılabilecek yeni bir ekran eklendi. Bu ekranda değişiklik yapmak istediğiniz stok kartlarını filtreleyip yapmak istediğiniz değişikliği bir defada tüm stok kartlarına yansıtabilirsiniz.
 
* Sipariş fişlerinin kendi ekranından seçilerek irsaliyeye sevk edilebilmesi, faturaya aktarılabilmesi sağlandı. Bir cari karta ait birden fazla sipariş fişinin birlikte faturalanabilmesi de sağlandı.
 
* e-bildirgede son yapılan güncellemelere göre programdan oluşturulan xml'PRİM_İKRAMİYE alanı ile EKSİKGUN alanları eklendi.
 
* Bordro modülünde puantaj işlemi gerçekleştirilirken satır bazında her personel için günler tek tek tanımlanıyordu. Bu versiyonda puantaj fişinin üst ekranına ilave edilen alan ile puantajı yapılan aya ait çalışma günü ve hafta tatili günleri tanımlı olarak gelecek ve bu tanımlı gelen bilgi istenirse tüm personellerin çalışma günlerine tek bir işlemle aktarılabilecek. Bu sayede kullanıcı her satırda tek tek gün tanımı yapmak durumunda kalmayacak. Ayrıca ay içersinde resmi tatil, bayram tatili gibi özel durumların olması halinde tatillerin ay içindeki başlangıç ve bitiş günleri tanımlanarak yine puantajda topluca tüm personellere bu tatil günlerinin aktarılması sağlanabilecek. Kullanıcının isteğine bağlı olarak satıra aktarılan değerler üzerinde değişiklik gerçekleştirilebilecek.
 
* İşten çıkarılan personellerin çıkış tarihleri personel sicil kartı üzerinde tanımlanabilecek. Çıkış tarihinin bilgisinin karta aktarılması için puantaj işleminin yapılmasına gerek kalmayacak.
 
* Asgari ücrette zam nedeniyle meydana gelen değişiklikler ücret şablonuna eklenilen asgari ücret güncelleme sayfası ile tüm personeller de tek işlem ile güncellenebilecek. Bu sayede her personelin kartında tek tek ücret bilgisinin değiştirilmesine gerek kalmayacak.
 
* Cari hareketler raporu dizaynlarının veri ağacına cari kartın notlar sayfası alan olarak eklendi.
 
* Üretiş fişlerinin fiş dizaynlarının veri ağaçlarına stok kartının özel alan ve grupları alan olarak eklendi.
 
* Üretiş raporları dizaynlarının veri ağaçlarına stok kartının özel alan ve grupları alan olarak eklendi.
 
* Sipariş fişlerinin yazdırılmasında benzer stok kartların tek satırda gösterilebilmesi için sipariş parametrelerine “Yazdırırken aynı stok, Hizmet/masraf kartlarını birleştir” parametresi eklendi. Bu parametre işaretliyken alınan çıktılarda aynı satırlar birleştirilir.
 
* Stok fişlerinde birim fiyat yerine tutar alanına değer girilerek birim fiyatın hesaplanabilmesi sağlandı. Bu işlemin yapılabilmesi için ana menü -> parametreler -> hareket parametrelerinin ilk sayfasındaki “hareketlerde miktar, birim fiyat, tutar alanları etkileşimli çalışsın” parametresine stok fişleri eklendi.
 
* Fatura fişlerinde birim fiyat, tutar alanlarının kapatılması kullanıcı tarafından değiştirilememesini sağlamak için önceden sadece perakende fatura için kullanılan “fiyat ve tutar alanları kapatılsın” parametresi kaldırıldı. Yerine yine fatura parametrelerinin hareket parametreleri sayfasına “alışlarda birim fiyat ve tutar alanları kapatılsın” ve “satışlarda birim fiyat ve tutar alanları kapatılsın” parametreleri eklendi. Böylelikle tüm fatura tiplerinde istenirse bu alanların kapatılabilmesi sağlanmış oldu.
 
* Firma kullanıcı yönetim programına (Entadmin) eklenen form tasarım yetkisi sayesinde istenirse kullanıcının formlarda değişiklik yapması engellenebilmesi sağlandı.
 
* Siparişlerin faturalanması, sevk edilebilmesi için açılan sipariş aktarım ekranlarına sipariş satırlarının açıklama alanlarının gösterilmesi sağlandı.
 
* Aktarım programında stok kartı aktarımında üreticisi bilgisinin aktarılabilmesi eklendi.
           
4.0.2 Yenilikleri
 
* Teraziye fiyat gönderme işlemi yazarkasa veya pos modülü varsa çalışıyordu. Bu değiştirilerek barkod modülüyle birlikte çalışması sağlandı. BAY.t entegre programının pcPOS olarak kullanıldığı yerlerde pos / yazarkasa modülüne ihtiyaç duyulmadan barkod modülü sayesinde terazilere fiyat gönderimi yapılabilir.
 
* Yenilenen baytdestek programına ulaşımın daha da kolay olabilmesi için entegre kurulumunun içerisine eklendi. Bu sayede ihtiyaç duyulduğunda hemen destek merkezimizle irtibata geçilebilir. Program ana menüsündeki yardım kısmından baydestek programı çalıştırılabilir.
 
* Yevmiye defteri basımıyla ilgili istenilen dizayn değişikliği yapıldı. Aşağıdaki örnekteki gibi döküm alınabilmesi sağlandı. Bunun yapılabilmesi için filtredeki ana hesaplar, grup hesaplar ve alt hesaplar yazdırılsın seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir.              

                                                                                                           BORÇ                ALACAK
 
 
       100 Kasa Hesabı                                                                160
       100 01 TL Hesabı                                                               110
           100 01 01 Merkez kasa hesabı                                 50
           100 01 02 Şube hesabı                                                  60
 
       100 02 EURO hesabı                                                           50
           100 02 01 Merkez EURO hesabı                              30
           100 02 02 Şube EURO hesabı                                    20
 
    102 BANKALAR Hesabı                                                    160
         102 01 Yurt İçi TL hesaplar                                         110
             102 01 01 Garanti TL hesabı                                      55
             102 01 02 Akbank TL hesabı                                      55
 
         102 02 EURO hesabı bankalar                                      50
             102 02 01 Garanti Euro hesabı                                50
 
 
* Üretim Fişlerine yarı mamuller otomatik oluşturulsun seçeneği eklendi. Amacı üretimi yapılacak ürünün üretilebilmesi için gerekli olan yarı mamulünde bir üretim işlemi sonucu stoklara girmesini sağlamaktır. Bu seçenek eklenmeden önce bu işlemin yapılabilmesi için ilk önce yarı mamul için bir üretim fişinin kaydedilmesi gerekiyordu, ondan sonra mamulün üretimine geçilebiliyordu. Ayrıca yarı mamulü üretmek için kullanılan başka bir yarı mamul varsa onun da üretim fişinin kaydedilmesi gerekiyordu. Bu seçenek sayesinde mamul için bir üretim fişi kaydedildiğinde devamında yarı mamullerinde üretim fişleri otomatik olarak oluşabilmektedir. Bu seçeneğin çalışabilmesi için yapılması gerekenler;
           
Üretimi yapılacak ürün için kullanılan yarı malullerinde bir üretim reçetesi olması yeterlidir.
 
* Firma parametrelerine logo sayfası eklendi. Raporlardaki veri ağacı içeriklerindeki sabit bilgiler kısmına da bu firma logoları eklendi. Herhangi bir raporun dizaynında bu firma logosu seçilerek raporda firma logosunun gösterilebilmesi sağlandı.
 
* Hareket parametrelerindeki genel grup sayısı 2'den 5'e çıkartıldı.
 
* Genel gruplar raporlardaki filtrelere eklendi. Dizaynlarda kullanılabilmesi için veri ağaçlarına eklendi.
 
* Cari, Kasa, Banka fişlerinde veri alışverişi eklendi. Sipariş, irsaliye faturalarda olduğu gibi bu fişlere de dosyadan okuma dosyaya yazma içerikleri eklendi.
 
* Cari kartı seçim ekranlarına cari kartın cep telefonu bilgisi ve vatandaşlık numarası bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
 
4.0.1 Yenilikleri
 
* Cari kartın irsaliye adresi bilgilerine vergi dairesi vergi numarası bilgileri eklendi.
 
* Sipariş, irsaliye, fatura fişlerinin adres bilgilerine cari kartın adres bilgilerindeki alanların tamamı eklendi. bu sayede dizaynlarda da bu alanların kullanılabilmesi sağlandı.
 
* Sipariş parametrelerine "Aktarılan siparişler silinemesin" seçeneği eklendi. bu seçeneğin işaretli olduğu durumlarda irsaliye ya da fatura fişine aktarılmış sipariş hareketinin silinmesi engellenmiş oluyor.
 
* Stok raporlarındaki fiyat listeleri raporunun veri ağacına stok kartının barkodu eklendi.
 
* Perakende satışlarda cari kart seçildiğinde ödeme tipinin otomatik değiştirilebilmesi için parametre eklendi. Fatura parametreleri / perakende parametreleri sayfasına cari kart seçildiğinde ödeme planı seçeneği eklendi. Perakende satış faturasında faturaya cari kart seçildiği buradaki parametreye göre ödeme tipi değişmektedir.
 
4.0.0 Yenilikleri
Ö N E M L İ
 
* 4.0 versiyonuna geçiş işlemi sadece 3.9.1 versiyonundan yapılmaktadır. Daha eski sürüm olan datalar için öncelikle kurulumla birlikte gelen entupgrade391.exe dosyasıyla versiyon 3.9.1’e yükseltme yapılmalıdır. Eski sürümlerden 3.9.1’e geçiş esnasında FireBird database server 1.5.5 kurulu olmalıdır.
 
* BAY.t Entegre 4.0 versiyonu Firebird database server versiyon 2.1.3 ile çalışmaktadır.
 
* Firma datalarının 4.0 versiyona yükseltilebilmesi için firma güncelleme işleminden önce sistemde kurulu olan Firebird database server 1.5.5’in kaldırılması gerekmektedir. Kaldırma işleminden sonra çeşitli kurulum yöntemlerinden dolayı sistemin kapatılıp açılması sağlıklı olacaktır.
 
* Kurulum başlatılır ve Firebird ile birlikte kurulum seçilir.
 
* Kurulum bittikten sonra firma dosyalarının 4.0 için güncellenmesi aşamasına geçilir. Bunun için entupgrade programı ile güncelleme başlatılır.
 
* Database server’daki değişiklikten dolayı upgrade işlemi daha önceki versiyon geçişlerinden farklı olacaktır. Veri yoğunluğuna bağlı olarak işlem uzun sürebilecektir. İşlemin bitmesini bekleyiniz. Bittiğinde mesaj gelecektir. Herhangi bir nedenle işlemin tamamlanamaması gibi bir durum olduğunda mesaj çıkar. Mesaj çıkmıyorsa kilitlenme var sanılarak işlemi yarıda kesmeyin.
 
* Program içerisinde Teklif ve Pdks modülleri bulunmaktadır. Bu modüllerin eksik kısımları tamamlandıktan sonra satışı henüz yapılmayacaktır.
 
İLAVELER / DEĞİŞİKLİKLER
 
Konu: Firebird Database server değişikliği
Modül-Bölüm: GENEL
İhtiyaç: Firbird 1.5 sürümü MS Vista, MS 7 işletim sistemlerinde tam uyumlu çalışamıyor.
Açıklama: Programın firebird 2.1.3 versiyonuna geçilerek bu tür sorunların ortadan kalması sağlanmıştır.
 
 
Konu: Şube Modülü
Modül-Bölüm: ŞUBE
İhtiyaç: Birden fazla şubesi olan işletmelerin bu şubelerini birbirinden bağımsız olarak görme ihtiyaçları olur. Bu şubelerin karlılıklarının gözlemlenebilmesi, varlıklarının ayrı ayrı takip edilebilmesi gibi ihtiyaçları vardır.

Açıklama:
 
* Yeni bir modül olarak eklendi. Lisansta şube modülü varsa şube modülüyle ilgili ayarlamalar yapılabilecektir. Erişim yetkisi modülüyle birlikte çalışır.
 
* Firma / kullanıcı yönetim programında firmalar kısmında sağ klikteki “şubeler” seçeneğiyle firmaya bağlı şubelerin listelenmesi sağlanır. İşlemlerin doğru yapılabilmesi için firma dosyasında en az bir adet şube tanımlı olması gerektiğinden yeni firma açıldığında bir adet şube ve ona bağlı bir adet depo tanımlanmış olarak açılır. Bu şube ve depo bilgileri değiştirilebilir fakat silinemezler.
 
* Yeni bir şube tanımlanmak istendiğinde şube ekle ile yeni şube tanımlanır. Burada şu tanımına ait genel bilgiler girilir. Yeni açılacak şube kartında en az bir depo kartı tanımlı olmalıdır. Aksi takdirde şube kaydı tamamlanmaz. İşlem yapılan şube kartında birden fazla depo kartı tanımlanabilir.
 
* Bu tanımlardan sonra firmada tanımlı kullanıcıların bu şube kartlarını kullanımıyla ilgili yetkilendirmeler yapılmalıdır. Kullanıcılar/yetkiler sayfasında bir firma kartının altında şubeler listelenir. Bu şubelerin altında da o şubede işlem yapmaya yetkili olan kullanıcılar listelenir. Firma açılışında tanımlı olarak gelen varsayılan adı “BYTE” olan kullanıcı tüm şube ve depolarda tam yetkilidir ve bu kullanıcının yetkileri kısıtlandırılamaz.
 
* Diğer kullanıcıları şubelerde yetkilendirmek ya da şubelerdeki yetkisinin kaldırılması için kullanıcı tanımındaki değişiklik menüsü açılır. Açılan formun alt kısmındaki şube tanımlarından ihtiyaca göre işaretlemeler yapılır. Tanımlı bir kullanıcı en az bir şubede yetkili olmaz zorundadır aksi durumda hiçbir işlem yapamayacaktır. Birden fazla şubede yetkili olan kullanıcıda şubelerden bir tanesi otomatik varsayılan olur. İhtiyaca göre varsayılan şube değiştirilebilir. 

NOT: Birden fazla şubede yetkili olan kullanıcı bu sayfada birden fazla görüntülenir. Bu çift kayıt değildir. Şube bazında yetkilendirme yapılabildiğinden her şubenin altında ayrı olarak gösterilir.
 
* İhtiyaca göre bir şubede yetkili olan kullanıcı o şubenin bazı depolarında yetkisiz yapılabilir. Bu durumda hangi şube de bu işlem yapılmak isteniyorsa kullanıcılar / yekiler sayfasında firma altındaki işlem yapılmak istenilen şube bulunur ve bunun altındaki kullanıcı üzerinde konumlanılır. Kullanıcı tanımı üzerindeyken kullanıcının çalışacağı depolar kısmından ihtiyaca göre işaretlenir ya da işaretler kaldırılır. Bu depoların en az bir tanesinde muhakkak yetkili olmaz zorundadır. Birden fazla depoda yetkili olan kullanıcı için bu depo kartlarından bir tanesi varsayılan yapılır. Varsayılan depo değiştirilebilir.
 
* Kullanıcının fişlerdeki yetkileri şube bazında yapılabilmektedir. Örneğin bir kullanıcı iki şubede de yetkili olabilir. Fakat bu şubelerin birinde satış faturası kaydetme, değiştirme v.s. işlemleri yapabilecekken diğer şubeye ait yeni satış faturası kaydedemesin, değiştiremesin denilebilir. Bu işlemin yapılabilmesi için kısıtlamanın yapılacağı şube bilgisinin altındaki kullanıcı tanımına gidilir. Buradayken işlem yetkilendirmeleri yapılır.
 
* Kartlar, parametreler ve raporlardaki işlem yetkilendirmeleri genel bir yetkilendirmedir, şube bazında değildir.
 
* Kullanıcı rapor alacağı zaman sadece yetkili olduğu şubelere ait işlemlerin raporunu alabilir. Yetkisinin olmadığı şubelerde yapılmış olan işlemlerin raporunu alamaz.
 
* Program içerisinde sipariş, irsliye, fatura, cari, kasa, banka, muhasebe fişleri çek / senet bordrolarının tamamına ve kasa, yazarkasa, pos kasa kartlarına şube alanı eklenmiştir. Bu şube alanında kullanıcının yetkili olduğu şubeler gösterilir ve bunlardan bir tanesi fişe varsayılan olarak gelir. Bu fişlerin fiş seçim ekranları açıldığında kullanıcılar sadece kendi yetkili oldukları şubelere ait fişleri görebileceklerdir. Böylelikle başka şubeleri hareketleri bakiye gösterilmez, bakiye bilgilerine ulaşılamaz. Başka şubeye ait kasa kartları görülmez. Bu kasalarda yapılan hareketler görülemez.
 
Konu: Erişim Yetkilendirme
Modül-Bölüm: ERİŞİM YETKİSİ
İhtiyaç: işletmelerin bünyesinde aynı işi yapan çalışanların işlerinin birbirinden ayrılması, bir kullanıcı diğer kullanıcının kaydettiği fişi görmesinin engellenmesi ihtiyaçlarını karşılar. Kartlardan belli bir sınıf kart ya da kartların belirli kullanıcılar tarafından görülebilmesi ya da görülmesinin engellenmesi gibi ihtiyaçları karşılar.

Açıklama
:
 
* Yeni bir modül olarak eklendi. Lisansta erişim yetkisi modülü varsa erişim yetkisiyle ilgili ayarlamalar yapılabilecektir.
 
* Erişim yetkisi modülü varsa firma kullanıcı yönetim programında kullanıcılar yetkiler kısmında sağ klikte “erişim yetki tanımlama” kısmından erişim yetki kodları tanımlanır. Bu kodlar kullanıcı bazında, iş bölümü bazında, çalışanların departmanı bazında tanımlanabilir. Verilen isimlerin yapılacak uygulamaya göre verilmesi uygun olacaktır. Burada sadece ihtiyaç duyulan tanımlamalar yapılır.
 
* Kullanıcıya bir bölüm için erişim yetkisi verme işlemi şu şekilde olur. Entadmin programında kullanıcılar / yetkiler sayfasında firmada tanımlı olan kullanıcı kartının üzerindeyken işlemin yapılacağı bölüm seçilir. Alt kısımda tanımlanmış olan erişim yetkileri listelenir. Kullanıcının bu tanımlardan hangileriyle yetkili olması sağlanacaksa o erişim yetileri seçilir. Seçilenlerden bir tanesi otomatik olarak varsayılan yapılır. İstenirse bu varsayılan değiştirilebilir.
 
Konu: Stok devir fişi yapısı değişti
Modül-Bölüm: STOK
İhtiyaç: Yeni eklenen şube modülüyle birlikte stok kartının devir fişinin birden fazla kaydedilmesi ihtiyacı doğruyor. Bu nedenle de kart üzerindeki detay menüden ulaşılan devir fişi kaldırıldı, yerine hareketler - > stok fişleri menüsünün içine stok devir fişi başlıklı yeni stok fiş tipi eklendi.

Açıklama
:
 
Konu: Cari devir fişi yapısı değişti
Modül-Bölüm: CARİ
İhtiyaç: Yeni eklenen şube modülüyle birlikte cari kartının devir fişinin birden fazla kaydedilmesi ihtiyacı doğruyor. Şubelerin bakiye bilgilerini devirden sonra yeni firmaya geçiş esnasında değişmemesi için bakiyelerin şube bazında tutulması gerekiyor.

Açıklama
: Kart üzerindeki detay menüden ulaşılan devir fişi kaldırıldı, yerine hareketler - > cari fişleri menüsünün içine cari devir fişi başlıklı yeni cari fiş tipi eklendi.
 
Konu: Banka devir fişi yapısı değişti
Modül-Bölüm: BANKA
İhtiyaç: Yeni eklenen şube modülüyle birlikte banka kartının devir fişinin birden fazla kaydedilmesi ihtiyacı doğruyor. Şubelerin bakiye bilgilerini devirden sonra yeni firmaya geçiş esnasında değişmemesi için bakiyelerin şube bazında tutulması gerekiyor.

Açıklama
: Kart üzerindeki detay menüden ulaşılan devir fişi kaldırıldı, yerine hareketler - > banka fişi menüsünün içine banka devir fişi başlıklı yeni banka fiş tipi eklendi.
 
Konu: Muhasebe açılış / kapanış fişleri şube bazında yapıldı.
Modül-Bölüm: MUHASEBE
İhtiyaç: Yeni eklenen şube modülüyle birlikte muhasebe açılış fişinin birden fazla kaydedilmesi ihtiyacı doğruyor. Her şubenin ayrı ayrı açılış fişi olması gerekiyor.

Açıklama
: dönem içinde bir tane kaydedilebilen açılış fişi artık her şube için bir tane olacak şekilde kaydedilebilmesi sağlandı.
 
Konu: Satın alma sözleşmesinde iştirak bedellerinin takip edilebilmesi eklendi.
Modül-Bölüm: POS
İhtiyaç: marketlerde insert, raf, gondol v.s. isimler altında satıcılara hizmet faturaları kesilmektedir. Bunların dönemsel takibi yapılması gerekiyor.

Açıklama
:  Pos işlemleri altındaki satın alma sözleşmesine yeni bir “iştirak bedelleri” başlıklı yeni bir sayfa eklendi. Bu sayfada hizmet masraf kartı seçilmektedir. Bu kart önceden tanımlanacak olan insert, gondol, açılış, raf başlıklı h/m kartı olabilir. Bu seçilen kartın karşısına anlaşma gereği kesilecek toplam tutar yazılır. Bu bilginin alt kısmında da hangi dönemlerde ne kadarının fatura edileceğinin bilgisi girilir. Bu şekilde satın alma sözleşmesi kaydı tamamlanır.
           
Pos menüsü altına eklenen iştirak bedelleri başlıklı kısımdaysa önceden girilmiş olan iştirak bedelleri süzülerek tek bir cari karta ya da birden fazla cari karta topluca bedel faturasının kesilmesi sağlanır.
 
Konu: Fatura ve irsaliye fişlerinde satırlarda birden fazla plasiyer girilebilmesi sağlandı.
Modül-Bölüm: PLASİYER
İhtiyaç: Mağaza gibi yerlerde farklı reyonlardaki farklı çalışanların satışının takip edilip prim hesaplanması gerekmektedir. Fakat müşteriye bir fatura kesilecektir. Bu durumda bir fatura da birden fazla plasiyer bilgisi gerekmektedir.

Açıklama
: fatura fişlerinin her bir satırına farklı plasiyer bilgisi girilebilmesi için satıra plasiyer bilgisi eklendi. Fiş üst kısmındaki plasiyer bilgisi Ön değer olarak çalıştırılması sağlandı. Üst kısımda plasiyer seçilmişse açılan yeni satıra ön değer olarak plasiyer gelir istenirse değiştirilebilir.
 
Konu: Çek senet transfer bordrosu eklendi
Modül-Bölüm: ÇEK / SENET
İhtiyaç: Karşı taraftan alınan çek veya senet kartı şubenin portföyüne geçmektedir. Fakat çeşitli sebeplerle çek veya senet kartlarının bir şubeden başka bir şubeye gitmesi gerekmektedir. Bu tür durumlar için çek transferi söz konusu olmaktadır.

Açıklama
: bu ihtiyaçlara çözüm olabilmesi için bir şubenin portföyündeki çek senet kartlarının başka bir şubenin portföyüne geçebilmesi için “Çek transfer” ve “senet transfer” bordroları eklendi. Bu bordrolarda çıkış ve giriş şubeleri seçilir. Satıra da çıkış şubenin portföyündeki çek kartları seçilir. Fiş kaydedildiğinde çek kartının pozisyonu aynı kalır fakat şube bilgisi değişir. Herhangi bir cari hareket oluşturulmaz.
 
Konu: Kasa, pos kasa, yazar kasa kartlarının şube bazlı tanımlanabilmesi sağlandı.
Modül-Bölüm: Genel
İhtiyaç: şubelerin kasa hesaplarının ayrı takip edilmesi gerekmektedir. Her şubenin kendi kasası olması gerekmektedir.

Açıklama
: şubelerin kasa takibi şube bazında olması gerektiğinden kasa kartları şube bazında tanımlanır. Bu sayede bir şubenin kasası başka bir şube kullanıcısı tarından görülmez bu sayede de hem yanlış fiş kaydı önlenmiş olur hem de kasa hareketleri yetkisiz kullanıcılar tarafından görülemez.
 
Konu: Aktarım programında aktarılacak olan stok kartının ait ebat bilgilerinin de aktarılabilmesi sağlandı.
Modül-Bölüm: Aktarım programı
İhtiyaç: programa dokümanlardan aktarılacak stok kartlarının ebat bilgileri stok kartına aktarılamıyordu.

Açıklama
: aktarım programındaki stok kartı aktarımına her birim için ayrı ayrı ebat bilgilerin eşleştirilmesi için alanlar eklendi.
 
Konu: Stok fiyat tanımlamaları şube bazında yapılabilir
Modül-Bölüm: cari
İhtiyaç: Birden fazla şubeli işletmelerde bir ürünün kartı her şubede aynı olmayabiliyor. Şube bazında fiyatlar tanımlanabilmesi gerekir. Aynı zamanda kullanıcıların hata yapmasına engel olmak için bir şubede yetkili olan kullanıcının sadece kendi şubesine ait olan fiyatı görmesi gerekir.

Açıklama
: stok ve h/m kartlarının parametrelerine alış satış fiyatlarının şube bazında takip edileceğinin parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiyse artık fiyat kartları şu bazında takip edilebilir. Bir fiyat tanımlanacağı zaman o fiyatın hangi şubeye ait olduğunun bilgisi girilir. Ve işlemler esnasında da kullanıcı sadece kendi yetkili olduğu şubelere göre tanımlanmış fiyatları görür.
 
Konu: Stok işlemlerinde kullanılan miktar hanesinin ondalık değerinin 6 karaktere kadar genişletilebilmesi sağlandı.
Modül-Bölüm: stok
İhtiyaç: işletmelerde stokların daha hassas gramajlarla işlem gördüğü durumlar söz konusu. Bu nedenle de miktar ondalık hane sayısının daha hassas olması gerekiyordur.

Açıklama
: miktar ondalık hane sayısı maksimum 3 haneden 6 haneye çıkartıldı. Bu hassasiyeti arttırmak ya da azalmak için firma parametrelerindeki miktarda ondalık hane sayısı değeri değiştirilebilir.
 
Konu: Birden fazla firmasının başlangıçta seçilerek otomatik olarak arka arkaya upgrade eidlebilmesi sağlandı
Modül-Bölüm: genel
İhtiyaç: özellikle muhasebe bürolarında her mükellefin ayrı firma dosyasının olması durumu versiyon geçişlerindeki data güncelleme işlemlerinin fazla zaman kaybı ve emek kaybına neden olmaması için birden fazla firmada işlem yapılabilmesi gerekiyor.

Açıklama
: entupgrade programında değişiklikler yapılarak bir firmaya giriş yapılır. Bu firmaya giriş yapıldıktan sonra kullanıcı adı ve parolası aynı olan ve versiyonu uygun olan diğer firmaların listeleneceği ekrana geçilir. Data güncellemesi yapılacak firmalar işaretlerin ve upgrade işlemine başlanır. Program sırasıyla dataları upgrade eder.
 
Konu: Tüm fişlerde ortak kullanım için iki adet yeni özel grup eklendi.
Modül-Bölüm: genel
İhtiyaç: çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretebilmesi amacıyla tüm fişlerde ortak kullanılabilen özel grup alanları eklendi. Örneğin basit anlamda bir proje takibi gibi işler için kullanılabilir.

Açıklama
: bu özel grupların aktif olabilmesi için hareket parametrelerine genel özel grup başlıklı sayfa eklendi. Bu sayfa da aktif edilen özel grup bilgileri tüm fişlerde seçilebilir.
 
Konu: Beyannamelerle ilgili değişiklik
Modül-Bölüm: Muhasebe – Muhtasar Beyanname
İhtiyaç: Muhtasar beyannamede yapılan değişiklik
Muhtasar beyannameye; mükelleflerin beyanname gönderdikleri aydan sonraki ay/aylarda muhtasar beyanneme gönderip göndermeyeceklerine ilişkin bilgi alınmasını sağlamak amacıyla "Genel Bilgiler" bölümüne "Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok" seçeneği eklenmiştir. Vergi dairelerince beyanname gönderilmeyen ay/aylara ilişkin işlemler mükelleflerin bu alana girilen cevaplarına göre yapılacaktır. Muhtasar beyanname gönderecektüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Açıklama
: Bu alan Bay-t Entegre programı içerisinde de her beyanname kayıt edilip, Beyanname üzerindeki, Detay buton içindeki E-Beyanname Oluşturma seçeneğiyle XML oluşturulmak istendiğinde, bir uyarı mesaj çıkacak ve uygun seçeneğin seçilmesi ile işlem tamamlanıp beyanname bat programı için doğru XML hazırlanmış olacak.
 
Konu: PCPOS Faturada dövize göre tahsilat kapatılması.
Modül-Bölüm: Perakende
İhtiyaç: PCPOS faturanın, hızlı bir şekilde değişik döviz tiplerine göre tahsilât kaydının yapılabilmesi.
Kapat
Danışmana Sor
Kapat