BAY.t E-Defter Kullanıcılarının Dikkatine

Elektronik E-Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan “E-Defter Paketi”ndeki değişikliklere istinaden BAY.t E-Defter Uygulamasında güncelleme yapılmıştır. Yapılan güncelleme ile e-defter berat dosyalarının içeriği değiştirilmiştir.

 

Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait E-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 31/07/2017 tarihine kadar söz konusu dönemlere ait berat yüklemesi yapacak mükellefler, eski formatta berat göndermeye devam edebilecek olup, geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak 15/08/2017 tarihinden itibaren yüklenecek (ait olduğu dönemden bağımsız olarak) e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır.

 

Güncel sürümü temin etmek için hizmet aldığınız yetkili BAY.t Entegre bayileri ile irtibata geçiniz.

Kapat
Danışmana Sor
Kapat