BAY.t e-Fatura Uygulamaları

Devlet uygulamalarının hızla dijitalleşmesi, her işletmenin yazılımsal çözümlerde e-devlet uygulamalarını da kapsayanlara yönelmesini her geçen gün daha büyük bir gereklilik haline getiriyor. BAY.t Yazılım olarak, bu değişime ilişkin öngörümüzle 2014 yılında ilk e-devlet çözümlerine girişip GİB onaylı yazılımlarını ürettik; hala da geliştirip zenginleştirmeyi sürdürdüğümüz e-devlet çözümlerimiz bugün e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-ihracat alanlarında tamamıyla yetkindir.
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

2023 yılında e-Fatura kullanımının zorunlu olduğu mükellef grupları aşağıdaki gibidir:

2021 yılı brüt satış hasılatı 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
2022 yılı brüt satış hasılatı 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler (sektör farketmeksizin tüm mükellef grupları)

2022 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları

2022 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu araç firmaları

Özetle, 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 Milyon TL ve üzeri olan ve 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 Milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler, e-Fatura kullanımına zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları ile gayrimenkul veya motorlu araç firmaları da e-Fatura kullanmak zorundadır.

Tekrarlayan ödemeler istemez!
Müşterilerimiz e-devlet çözümleri kullanımından dolayı yıllık ödemeye mecbur bırakılmaz.
Kontörlerinizin devretmesini sağlar!
Devreden kontör sistemiyle yıl sonunda kullanılmamış olan e-fatura ve e-arşiv kontörleri ertesi yıla devreder.
Devir ücreti talep etmez!
Devir ya da sanal ortamda yeni bir data oluşturulma durumunda kontörlerinizin aktarımı için ekstra ücret talep edilmez.
Arşivleme için ekstra ücret talep etmez!
İlk 10 yıllık e-arşiv ve e-fatura arşiv depolama alanı maliyetiniz tarafımızdan karşılanır.
Kullanım kolaylığından ödün vermez!
Devlet uygulamalarının dijitalleşmesini ve ilk bakışta karmaşıklaşmasını, işinizi takibi daha da kolay hale getirmek için bir fırsat olarak kullandık; eçözüm uygulamalarımızı da her zamanki kullanıcı dostu temelimizin üzerine inşa ettik.

Ice Teknoloji

Paket Adı (e-fatura) Arşivli Paket Fiyatı (Arşivli paketlerde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir.)
100 536 ₺
500 2.060 ₺
1.000 3.790 ₺
2.500 7.415 ₺
5.000 14.006 ₺
10.000 22.245 ₺
25.000 44.490 ₺ 
50.000 79.090 ₺
100.000 115.340 ₺

Süper Entegratör 

Paket Adı (e-fatura) Arşivli Paket Fiyatı (Arşivli paketlerde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir.)
100 500 ₺
500 1.900 ₺
1.000 3.488 ₺
2.500 6.784 ₺
5.000 12.804 ₺
10.000 20.368 ₺
25.000 40.470 ₺ 
50.000 72.295 ₺
100.000 105.445 ₺

Digital Planet

Paket Adı (e-fatura) Arşivli Paket Fiyatı (Arşivli paketlerde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir.)
100 536 ₺
500 2.060 ₺
1.000 3.790 ₺
2.500 7.415 ₺
5.000 14.006 ₺
10.000 22.245 ₺
25.000 44.490 ₺ 
50.000 79.090 ₺
100.000 115.340 ₺

QNB e-Finans

Paket Adı (e-fatura) Arşivli Paket Fiyatı (Arşivli paketlerde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir.)
100 780 ₺
500 2.910 ₺
1.000 5.320 ₺
2.500 10.280 ₺
5.000 19.380 ₺
10.000 30.880 ₺
25.000 60.880 ₺ 
50.000 109.390 ₺
100.000 159.570 ₺

* Digital Planet ve QNB eFinans için kontör kullanım hakları yıllıktır. Satın aldığınız paketi sözleşme süresi içinde tüketememeniz durumunda kalan haklarınız ertesi yıllara devretmez.

** Paket limiti dolduktan sonra yukarıdaki paketlerden ek paket alınabilir ya da işlem gören her fatura Paket Aşım Ücretindeki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilir.

*** Paket limitlerine hem gönderilen hem de alınan e-faturalar dâhildir.

**** Kontör fiyatlarına KDV dahil değildir.

Bunları Biliyor Muydunuz?
Kapat
Kapat