Sosyal BAY.t - Blog

e-Defter Beratı nedir?

Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamlarda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali mühür ile onaylanmış elektronik dosyadır.

Blog Kategorileri
Kapat
Danışmana Sor
Kapat