Kar Zarar Analizi Hakkında  Bilgilendirme ;

         Aktarımı anlatmadan önce hatırlatmamız gereken en önemli şey buradaki aktarımın programda var olan verileri olduğu gibi aktardığıdır. Eğer verilerde eksiklik ya da hatalar varsa rapor da o oranda eksik hazırlanacaktır. Kısaca söylemek gerekirse programı ne kadar sağlıklı ve verimli kullanırsanız o kadar verimli raporlar üretebilirsiniz.

                            

Menü üzerindeki   byte entegrasyonu butonuna basılarak açılan pencere ile aktarım yapılır. Raporlama tarih aralığına ve data boyutuna göre zaman alacaktır.

MANUEL DEĞER GİREREK KULLANIM

    Kar/Zarar Analizi eğer elle değer girerek kullanılacaksa bilinmesi gereken en önemli nokta alt başlıkları olan üst başlık alanlarına değer girilemez, değer girmek için alt başlık alanları kullanılmalıdır. Örnek: Net Satışlar Toplamı alanına değer girilemez, Perakende Satış yada Reçeteli satış toplamları ayrı ayrı yazılmalıdır, daha sonra bu alanlara girilen değerler üst toplamda yani Net Satışlar Toplamı alanında toplanarak yazılır.

KAR / ZARAR ANALİZİ TABLOSU'NUN KULLANIMI

    Dosya :  Programda hazırladığınız raporları birer isim vererek saklayabilir ve daha sonra çağırıp üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz.  Dosya  başlığına basıldığında, karşınıza gelen ufak  menü'de  "kaydet"  dediğinizde sizden bir isim isteyecek ve verdiğiniz isimden sonra Tamam dediğinizde saklayacaktır. Daha sonra sakladığınız bu dosyaları Çağır butonu ile ekrana çağırıp tekrar inceleme yada değişiklik yapabilir ve son halini tekrar kaydedebilirsiniz. Menü'deki   Sil butonu ile de üzerinde bulunduğunuz dosyayı silebilirsiniz.

KAR / ZARAR ANALİZİ TABLOSU

     Kar/Zarar Analizi belirli iki tarih aralığında eczanedeki tüm ekonomik kaynaklardaki değişimlerden oluşan bir tablodur. Verilen tarih aralığında Eczane'de yapılan hareketler sonucunda (alışlar, satışlar, giderler) oluşan Net kar'ı yada Zarar'ı  ve  Eczanede'ki stok Artışı yada Azalışı olmak üzere iki sonuç verir.  Ayrıca bu  sonuçlara göre olası durumlar hakkında yorumlar üretir.

      Kar/Zarar Analizi'nde amaç; Yaptığınız işlemler sonucunda oluşan kazanç yada kayıplarınız hakkında bilgi vermek ve yarınınıza daha rahat bakmanızı sağlayacak finansal verileri oluşturmaktır.

Kar/Zarar Analizi Tablosu 3 ana başlıktan oluşmaktadir.

1-            NET SATIŞLAR TOPLAMI

2-            NET ALIŞLAR TOPLAMI

3-            GENEL İŞLETME GİDERLERİ

Program da default gelen Tablo aşagidaki şekildedir;

NET SATIŞLAR TOPLAMI

                Perakende Satışlar

                Reçeteli satışlar

                Satış İadeleri

                Satış İskontoları

                Kurum İskontoları

NET ALIŞLAR TOPLAMI

                Depodan gelen faturalar

                Depo İade faturaları

GENEL İŞLETME GİDERLERİ

                Gider Hesapları

AĞAÇ YAPISI ALANLARI

NET SATIŞLAR TOPLAMI :  Gelir kalemleri; Perakende Satışlar toplamı ve Reçeteli Satışlar toplamından oluşur. Gider kalemleri olarak da Satış İadeleri, Satış İskontoları, Kurum İskontolarından oluşur. Girilen yada B.Y.T.E.Eczane programından aktarılan perakende satışlar ve reçeteli satışlar toplamından. Satış iadeleri, satış iskontoları ve kurum iskontoları toplamı düşüldükten sonra Net Satışlar Toplamı bulunur.

NET ALIŞLAR TOPLAMI :  Girilen yada B.Y.T.E.Eczane programından aktarılan Depodan gelen faturalar toplamından Depo iade faturaları toplamı çıkarıldıktan sonra Net Alışlar Toplamı bulunur.

RAPOR TOPLAM ALANLARI

GENEL İŞLETME GİDERLERİ : Gider Tanımlarından kaydedilen  yada B.Y.T.E.Eczane programından aktarılan gider hesapları toplamı Genel İşletme Giderleri toplamıdır. (Gider Hesapları B.Y.T.E.Eczane programında Müşteri tipi Genel Giderler Hesabı olan cari kartlardır.) Gider tanımlarında  tanımlanan default  giderler belirlenmiştir değiştirebilir yada insert ile yeni giderler girebilirsiniz. Kaç günde tekrarlanacaksa periyot günü ve tutar bilgileri girilebilir.

Rapor hazırlanırken , bu bölüme tanımlanan gider bilgilerinin rapora yansıması istenir ise; tarih aralığı verilirken ( ) Gider Tanımlardan Alınsın  seçeneği işaretlenmelidir. İşaretlenmez ise byte içinde genel giderlere tanımlanan giderlerden bilgileri aktarır.

DÖNEM BAŞI ENVANTER :  Manuel veri girişinde düşünülen tarih aralığının başlangıcı yada B.Y.T.E.Eczane programından veri aktarımında verilen tarih aralığının başlangıcı programda dönem başı olarak kabul edilir. Burada önemli nokta dönem başı envanter maliyet cinsindendir. Manuel değer girişinde kullanıcı Rapor başlangıç tarihindeki mevcut stok adetlerinin maliyetlerini bu alana yazmalıdır. 

B.Y.T.E.Eczane programından aktarım yapıldığında dönem başı maliyet şöyle hesaplanır: Verilen rapor başlangıç tarihindeki stok mevcudu bulunur, geriye doğru 1 ay giderek alışlara bakılır ve ortalama maliyet hesabı ile bulunan değer Dönem Başı Envanter değeri alanına yazılır. Burada 1 ay geriye giderek maliyet hesaplamanın amacı stoklardaki sürsajdan ötürü oluşabilecek değer artışını ortadan kaldırmak ve gerçekçi bir değer elde edebilmektir. (Örnğ: bir üründen alışınızdan fazla satışınız varsa dönem başındaki değeri kullandınız demektir, Ancak dönem başında elinizde o üründen olmadığını düşünürseniz dönem içi değerlerle alacak ve satacaktınız)

DÖNEM İÇİ ALIŞLAR : Net alışlar toplamıdır. B.Y.T.E.Eczane programından aktarılan yada Manuel olarak girdiğiniz Depodan gelen faturalar toplamından Depo iade faturaları toplamı çıkarıldıktan sonra bulunan Net alışlar toplamı bu alana otomatik getirilir.

SATILAN MALIN MALİYETİ VE YÜZDE ALANI : Manuel değer girildiğinde oluşan Net Satışlar Toplamı Satılan Malın Maliyeti alanına program tarafından otomatik getirilir. Buradaki yüzde alanına,  kullanıcının alış faturalarındaki yüzde ortalamasına bakarak  bir karlılık yüzdesi girmesi gerekmektedir. Yüzde alanına bir değer girildikten sonra program girilen yüzdeden hareketle  Satılan Malın Maliyetini bulacak ve bu alana yazacaktır. B.Y.T.E.Eczane programından veri aktarımında program, Dönem Başı Envanter + Dönem İçi Alışlar'dan hareketle ortalama maliyet yöntemi ile Satılan Malın Maliyeti ve Yüzde alanını otomatik hesaplayacak ve buraya getirecektir.

DÖNEM SONU STOK : Ekrandaki dizilişinden de anlaşılacağı üzere;

(Dönem Başi Envanter + Dönem Içi Alişlar) - Satilan Malin Maliyeti = Dönem Sonu Stok

şeklinde hesaplanir. Bu hesaplama mantigi Muhasebe teknigine göre kullanilan yöntemdir.

 

STOK ARTIŞ / AZALIŞ DEGERİ  Yine ekrandaki dizilişinden de anlaşilacagi üzere;

Bir önceki adımda bulunan Dönem Sonu Stok 'tan daha önce girilmiş olan Dönem Başı Envanter düşülerek Rapor alınan tarih aralığında stoktaki artış/azalış değeri bulunmuş olur.

BRÜT SATIŞ KAR/ZARARI :  Daha önceki adımlarda girilen yada B.Y.T.E.Eczane programından aktarılan verilerden hesaplanarak oluşan; Net Satışlar Toplamı 'ndan  Satılan Malın Maliyeti  düşülerek brüt kar yada zarar bulunur ve bu alana yazılır.

GENEL İŞLETME GİDERLERİ :  Daha önce girilen yada B.Y.T.E.Eczane programından aktarılan Genel İşletme Giderleri Toplamı bu alana program tarafından otomatik getirilir.

NET KAR / ZARAR :  Yine Ekrandaki dizilişinden anlaşilacagi üzere Brüt kar/zarar'dan Genel Işletme Giderleri düşüldükten sonra Net Kar/Zarar bulunur ve bu alana yazilir.

YORUM BİLGİLERİ ALANLARI ;

Bu alanlar yanlızca B.Y.T.E Eczane programından veri aktarımı yapıldığında programdan alınan veriler ile kullanılabilmektedir.

AKTİF FİYATTAN STOK ARTIŞI :

(Aktif fiyattan dönem sonu envanteri - Aktif fiyattan dönem başi envanteri)

Bu rapor da satış fiyatları üzerinden sonuçlar üretmektedir. Bu alanda rapor bitiş tarihindeki stok mevcudunuza bakılır ve o günkü satış fiyatları üzerinden envanter değeri alınır, daha sonra raporun başlangıç tarihindeki stok mevcuduna bakılır ve yine aynı satış fiyatları üzerinden bir envanter değeri bulunur. Bu değerler birbirinden çıkarıldığında rapor dönemi içerisindeki satış fiyatları üzerinden stok artışı bulunmuş olur. Aynı fiyat üzerinden envanter alındığı için bu sonuç sadece satış fiyatı üzerinden stok artışını vermektedir, içerisinde sürsaj farkı yoktur.